KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výskyt hraboše polního v závěru roku 2021

14/12/21

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provádí celoroční monitoring výskytu hraboše polního. Intenzita výskytu tohoto škůdce aktuálně odpovídá situaci let bez gradace.

12.12.2021 – Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provádí celoroční monitoring výskytu hraboše polního. Intenzita výskytu tohoto škůdce aktuálně odpovídá situaci let bez gradace. K preventivním opatřením, které lze nyní využít, patří instalace berliček pro dravce, a to zejména do porostů krmných plodin.

Stav hraboše polního od počátku letošního roku po tříleté gradaci pozvolně klesal, a to až do měsíce srpna.

Od září byl lokálně zaznamenán mírný nárůst v porostech trvalých plodin. Počty aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) se v říjnu a listopadu na nejpostiženějších pozemcích Středočeského, Libereckého, Ústeckého a Plzeňského kraje pohybovaly v rozmezí 1 000 až 6 000 AVN/ha. Jednalo se především o porosty jetelovin, vojtěšky a trvalých travních porostů.

Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů aktuálně odpovídá 0,9násobku podzimního prahu škodlivosti.

Ačkoliv současný stav zdaleka nedosahuje hodnot minulého kalamitního roku, je třeba věnovat stavu porostů před vstupem do zimního období pozornost a aktuální situaci hraboše na pozemních řádně monitorovat.

V zimním období vyhovují hraboši polnímu teploty kolem nuly a mírné sněhové přeháňky, naopak nevyhovující je pro ně vlhké počasí v kombinaci s mrazem.

Z doporučených opatření, která je možné v tomto období využít, se nabízí instalace berliček pro dravce do porostů krmných plodin. Přilákaní dravci částečně napomáhají přezimující populace hrabošů regulovat. Díky gradaci z předchozích let se počet dravců v přírodě zvýšil a tím se zvýšil i predační tlak, ze kterého lze v současné době těžit.

ÚKZÚZ bude i nadále celorepublikově monitorovat výskyt hraboše a informovat prostřednictvím Rostlinolékařského portálu. Aktuální informace o výskytu hraboše polního v porostech lze sledovat v Rostlinolékařském portálu – Mapách výskytu.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Přílohy

Průměrné hodnoty hraboše polního v jednotlivých měsících 2020-2021 (PDF, 47 KB)

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský