KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Workshop „EU Politika propagace – současný stav a perspektivy“

09/12/21

Žádosti o propagační programy lze předkládat na základě výzvy k předkládání programů, jejíž zveřejnění předpokládáme v průběhu ledna 2022.

Workshop „EU Politika propagace – současný  stav a perspektivy“


Praha 6. prosince 2021

Poslední letošní listopadový den se uskutečnil online workshop zaměřený na možnosti využití propagačních opatření pro zemědělské produkty, která spolufinancuje Evropská unie, českými žadateli.

Cílem akce bylo poskytnout kompletní informace týkající se praktických tipů k úspěšnému předložení propagačního programu a dále seznámit žadatele i odbornou veřejnost s probíhající reformou propagační politiky a s jejím možným směřováním v dalších letech.

Workshop proběhl za účasti zástupkyň Evropské komise a agentury REA (Evropská výzkumná agentura pro rozvoj). Paní Christine Gerstgrasser, vedoucí oddělení vnější komunikace propagace DG AGRI, ve své prezentaci informovala o budoucím vývoji propagační politiky, zdůraznila zejména důležitost souladu se strategiemi Farm to Fork a Green Deal.

Paní Aleksandra Mecilošek, vedoucí oddělení zemědělsko-potravinářské propagace, přiblížila účastníkům poslání agentury REA v oblasti propagace a dále poskytla praktické tipy, které vedou k úspěšné žádosti o program.

Zástupci Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu se ve svých prezentacích zaměřili na postoj České republiky k propagační politice a na konkrétní možnosti využití podpory pro žadatele z Česka. Jako poslední představil zástupce Agrární komory ČR účastníkům aktuálně probíhající program Zrozeno v EU a přiblížil tak praktické aspekty přípravy žádosti o program a vlastní realizace programu.

Žádosti o propagační programy lze předkládat na základě výzvy k předkládání programů, jejíž zveřejnění předpokládáme v průběhu ledna 2022.

Jednotlivé prezentace naleznete na https://www.szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu, v záložce Informační akce pro žadatele – Workshop 2021.

Kontaktní údaje: propagace.eu@szif.cz

Ing. Michal Barbuš, vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace