KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Soukromé skladování vepřového masa

25/03/22

V Praze dne 24. 03. 2022 – Evropská Komise vyhlásila režim podpory pro: – soukromé skladování vepřového masa a stanovila výši podpory předem prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/470 ze dne 23. března 2022 o poskytnutí podpory na soukromé skladování vepřového masa a o stanovení výše podpory předem. Žádosti o uzavření smlouvy o soukromém skladování vepřového […]

V Praze dne 24. 03. 2022 – Evropská Komise vyhlásila režim podpory pro:
– soukromé skladování vepřového masa a stanovila výši podpory předem prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/470 ze dne 23. března 2022 o poskytnutí podpory na soukromé skladování vepřového masa a o stanovení výše podpory předem.

Žádosti o uzavření smlouvy o soukromém skladování vepřového masa lze podávat od 25. 03. 2022 do 29. 04. 2022.
Veškerou legislativu včetně prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/470 s přílohou lze nalézt na www.szif.cz: v sekci SZIF poskytuje / Společná organizace trhů / Komodity / Živočišná výroba / Vepřové maso / Soukromé skladování vepřového masa /Ke stažení / Legislativa tj. zde.

Ing. Martin Foreth
vedoucí Oddělení školních programů
a intervenčních opatření

Kontaktní údaje:
Ing. Jitka Trnečková
E-mail: Jitka.Trneckova@szif.cz