KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Regionální potravina 2022 je tu. V Libereckém kraji nominaci získaly mimo jiné Mrkvánek a Andělský mošt

22/04/22

Třináctý ročník soutěže Regionální potravina odstartoval. Jako první se sešla porota v Libereckém kraji, kde se o prestižní ocenění ucházelo celkem 82 produktů od 29 místních výrobců. Nominaci získalo devět výrobků, mezi nimi například zmrzlina Slaný karamel od Davida Stárka nebo Vomáčka cuketová od Martiny Papežíkové.

Hodnotitelská komise navrhla udělit značku Regionální potravina Libereckého kraje pro rok 2022 těmto výrobkům:

  Kategorie: Výrobek a výrobce:
 1 Masné výrobky tepelně opracované TLAČENKA SVĚTLÁ

VÁŠA

 2 Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy UČŇOVSKÉ VEPŘOVÉ MASO

STŘEDNÍ ŠKOLA HOSPODÁŘSKÁ A LESNICKÁ, FRÝDLANT

 3 Sýry včetně tvarohu LIBEREČÁK – ČESKÝ PAŘENÝ SÝR

WEISSER STERN

 4 Mléčné výrobky ostatní KOZÍ MLÉKO Z NOVÉHO DVORA

PAEDDR., ING. MILENA KREJZOVÁ

 5 Pekařské výrobky včetně těstovin MRKVÁNEK BEZLEPKOVÝ

IVANA HOLLANOVÁ

 6 Cukrářské výrobky včetně cukrovinek TVAROŽNÍK

NORDBEANS

 7 Alkoholické a nealkoholické nápoje ANDĚLSKÝ MOŠT

GRAIN

 8 Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě VOMÁČKA CUKETOVÁ

MARTINA PAPEŽÍKOVÁ

 9 Ostatní SLANÝ KARAMEL

DAVID STÁREK

 

„Mám velkou radost, že se v letošním ročníku Regionální potraviny Libereckého kraje podařilo vyhlásit vítěze všech devíti kategorií. A co víc, čtyři zlaté příčky obsadili výrobci, jejichž produkty získaly ocenění úplně poprvé. Nabídka regionálních potravin je tak zase o něco širší a pestřejší. Překvapilo nás množství přihlášených pekařských výrobků – tato kategorie byla letos bezkonkurenčně nejsilnější,“ zhodnotil výsledky Václav Chábera, koordinátor soutěže Regionální potravina Libereckého kraje.

Nové kandidáty na značku navrhla hodnotitelská komise složená ze zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR a Krajského úřadu Libereckého kraje.

„Označení Regionální potravina vnímám jako jednu z našich konkurenčních výhod, rozhodně nám logo na kysaných dobrotách při jejich propagaci pomáhá. Věřím, že i naši zákazníci si uvědomují, k čemu nás právo toto označení nést zavazuje – dodržování a zlepšování již tak vysoké kvality produktů,“ řekl Petr Matušík, majitel společnosti SAMIR Kysané zelí, jejíž výrobky získaly opakovaně v minulých letech označení Regionální potravina Libereckého kraje. „Kromě marketingového přínosu si cením také skutečnosti, že projekt podporuje produkci kvalitních potravin a napomáhá zachovávat tradice,“ dodal Petr Matušík.

Soutěž lokálních produktů probíhá opět ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy.Komisí navržené výrobky získají na základě certifikátu potvrzeného ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou označení Regionální potravina.

Zdroj: Regionální potravina

Značku Regionální potravina můžou získat producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku po dobu 4 let.

Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství. Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. V současné době je oceněno 419 produktů od 321 výrobců. Podrobnosti o soutěži jsou dostupné na webových stránkách regionalnipotravina.cz.

Miroslav Bína

tiskový mluvčí

Oddělení tiskové SZIF
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.