KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotazníkové šetření Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích – ÚZEI

31/05/22

Projekt si klade za cíl zjistit, jak se naše zemědělské podniky vyrovnávají s aktuálními ekonomickými i sociálními výzvami či nejistotami, jež pramení jak ze současné geopolitické situace či měnících se klimatických podmínek, tak z připravených změn pravidel SZP EU aj.

Projekt si klade za cíl zjistit, jak se naše zemědělské podniky vyrovnávají s aktuálními ekonomickými i sociálními výzvami či nejistotami, jež pramení jak ze současné geopolitické situace či měnících se klimatických podmínek, tak z připravených změn pravidel SZP EU aj.

Výzkum by měl sloužit k lepšímu poznání aktuálního dění v zemědělských podnicích, z něhož by bylo možno odhadovat odolnost celého našeho zemědělského sektoru. I když se v dotazníku zaměřujeme na celou řadu ekonomických, sociálních i environmentálních témat, jež mnohá nebyla dosud podrobněji mapována (např. dopady COVID-19 na ekonomiku podniků), dotazník byl koncipován tak, aby zemědělce časově zatížil jen minimálně (není opravdu potřeba z jejich strany nic složitě dohledávat, jde nám ve velké míře o jejich zkušenosti a postoje).

Výsledky výzkumu budou v případě Vašeho zájmu k dispozici i Vám, jež zemědělce zastupujete a hájíte jejich zájmy.

Dotazník je samozřejmě anonymní, jeho vyplnění není obtížné (není potřeba nic složitě dohledávat), jde opravdu jen o zjištění Vašich zkušeností a názorů.

 Pro vyplnění dotazníku prosím klikněte zde: https://www.survio.com/survey/d/M1U/UZEI-odolnost

 Dotazník lze vyplnit i přímo ve wordovém dokumentu, lze jej poslat na náš e-mail či v papírové podobě na naši adresu.

 Vyplnění dotazníku je možné do 20.6.2022

 Za Vaše zamyšlení i ochotu předem moc děkujeme a přejeme Vám úspěšnou sezónu.

 Julie Kelnarová, ÚZEI

Kontaktní mail: kelnarova.julie@uzei.cz

Adresa: Oddělení Lidských zdrojů v Brně (ÚZEI), Kotlářská 53, Brno 602 00

www.uzei.cz

UZEI_odolnost UZEI_odolnost

UZEI_odolnost