KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF vypsal tendr na podporu biopotravin a produktů ekologického zemědělství ve výši 60 milionů korun

17/02/23

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) přijímá nabídky na poskytnutí marketingové, PR kampaně a komunikační podpory biopotravin a ekologického zemědělství na období 3 let. Uchazeči mohou podat nabídky do 9. března 2023 do 10.00 hodin. Na rámcovou dohodu s vítězem Fond vyčlenil 60 milionů korun.

„Hledáme partnera, který nám přinese jak zajímavé kreativní pojetí, tak i zodpovědnou exekutivní podporu. Základem je profesionální dlouhodobá spolupráce, která bude znamenat posun primárně ve vnímání značky BIO zebra a BIO list,“ uvedla k otevřenému výběrovému řízení Kateřina Ratajová, ředitelka Odboru administrace kvalitních potravin Fondu. A dodala „Cílem kampaně zaměřené na širokou i odbornou veřejnost je zvýšení znalosti bio značek a celkové zvýšení zájmu nakupujících o bioprodukty. U výrobců pak chceme zvýšit zájem o produkci v ekologickém režimu,“ uvádí k záměru Kateřina Ratajová.

Cílem komunikační kampaně vítězné agentury bude spotřebitele seznámit s odpovědí na otázky, co je tou biokvalitou, která se mi vyplatí, jak je kontrolovaná a jak ji jednoduše poznám? Čím je zapříčiněn rozdíl v ceně oproti běžnému výrobku? A současně informovat, že respektováním adekvátního zdůvodněného cenového rozdílu spotřebitel vlastně přispívá na rozvoj krajiny a zdravého životního prostředí. Důležité je, aby zákazník i v důsledku kampaně preferoval potraviny v biokvalitě a vytvářel tlak na prodejce, aby ve svých prodejnách nabízeli co největší šíři takových produktů.

„Jednou z klíčových oblastí, kterou budeme posuzovat u nabídek, je právě adekvátní zpracování emotivního přístupu v rámci kreativního konceptu. Kampaní chceme posunout téma biokvality na přední místo ‚top of mind‘ při rozhodování o nákupu potravin,“ říká Eva Žákovská vedoucí Oddělení marketingu značek kvality.
Navazující propagační kampaň bude pro vysvětlení benefitů ekologické produkce využívat odkazů na loga „ BIO zebry“ s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, která se využívá jako známka biopotravin a také všech bioproduktů vyrobených a certifikovaných v ČR a loga Evropské unie pro ekologickou produkci tzv. „ BIO listem“.

Kampaň také musí naplnit předpoklady formulované v Akčním plánu České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021 – 2027 schváleného vládou ČR dne 10. května 2021.

Veškeré informace o veřejné zakázce naleznete v registru zakázek na profilu Fondu (zde).

Kontakt
Luďka Raimondová
Vedoucí Oddělení tiskového
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550
Kontakt: Oddělení tiskové SZIF, tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz