KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

PGRLF, a.s., spustí 3. kolo programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru

13/03/23

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., otevře ve středu 12. dubna 2023 v 9.00 hod. další kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru.

Limit počtu přijatých žádostí u programu Potravináři byl stanoven u třetího kola na 150 přijatých žádostí. Program Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru je určen pro malé a střední podniky zabývající se výrobou potravin. Výše podpory na snížení jistiny úvěru u tohoto titulu činí až 1 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.

Jak se již ukázalo v předešlých dvou kolech spuštění programu Potravinář, tento titul je pro české potravináře velmi důležitý. Reaguje na aktuální situaci podniků v oblasti potravinářské výroby, u kterých se v důsledku negativního působení vyvolaného ruskou invazí na Ukrajinu výrazně zvýšily ceny energií a dalších vstupních nákladů, které mohou být pro mnoho podniků i likvidační,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Velmi intenzivně vnímáme tuto nastalou situaci, která je nyní zcela mimořádná, a je proto potřeba pomoct českých zpracovatelům potravin, jak jen lze. Z tohoto důvodu otvíráme již potřetí ve velmi krátkém čase tento speciální program, který má poskytnout oporu českým výrobcům potravin a zlepšit jejich postavení na trhu,“ dodává předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Příjem žádostí proběhne výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře, který bude dostupný po spuštění programu na https://zadost.pgrlf.cz. Veškeré informace k danému programu žadatelé naleznou na webových stránkách společnosti www.pgrlf.cz nebo se mohou informovat na infolince 704 688 699 či info mailu info@pgrlf.cz.

tisková zpráva