KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přihlaste se do soutěže Regionální potravina !

19/04/23

Vyhlašujeme 14. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje a 18. ročník soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2023 a Chuť jižní Moravy 2023.

Vážení výrobci, vážení soutěžící,

vyhlašujeme 14. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje 18. ročník soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2023 a Chuť jižní Moravy 2023.

  • Uzávěrka příjmu žádostí je v pondělí 22. 5. 2023 do 12:00 hodin
  • Hodnotitelská komise ve středu 6. 6. 2023
  • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží proběhne na Food festivalu ve Veselí nad Moravou na Náměstí Míru 28. 9. 2023 (dle aktuální epidemiologické situace)

Cílem soutěží je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a koordinátorem těchto soutěží v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery – zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími, jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

 U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu. Produkt zároveň musí být vyrobený v konkrétním regionu, tj. v Jihomoravském kraji, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je silná mediální a marketingová podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.

Pro rok 2023 jsou níže ke stažení formuláře, přihlášky zasílejte pouze na těchto formulářích. Vyplněná přihláška/žádost platí pro obě soutěže, vyplňuje se pouze jedenkrát.

Více informací na www.regionalnipotravina.cz  www.kisjm.cz

 

Přílohy:

– 1_Avízo k vyhlášení soutěže

– 2_Důležité termíny a informace pro výrobce 2023

– 3_Metodika RP 2023 včetně příloh

– 4_Žádost o značku RP, Souhlas se zpracováním osobních údajů

– 5_Změnový formulář RP 2023

– 6_Náborové oslovení RP JMK 2023

 

1_Avizo RP 90x100mm JMK

2_Důležité termíny 2023

3_Metodika-RP-vcetne-priloh

4_Zadost-o-znacku-RP

5_Zmenovy-formular-RP

6_Naborove_Osloveni_RP_JMK_2023

 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.