KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality

Aktuality

Témata

Aktuality z regionu
18/05/06

Problematika zemědělství v produkčních oblastech

Ing. Jaromír Musil PhD

O nutnosti řešit problematiku zemědělství v produkčních oblastech svědčí prohlášení zástůpců RAK v těchto krajích.

Zařazeno v Aktuality z regionu

Starý vs. nový zákoník práce

Porovnání dosavadního a nového zákoníku práce.

Zařazeno v Aktuality

09/05/06

MZe – program statistických zjišťování na rok 2006.

Program statistických zjišťování na rok 2006. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Údaje se zjišťují pro potřebu MZe, které odpovídá za jejich ochranu.

Zařazeno v Aktuality

02/05/06

Co týden dal – 17

Ing. Jaromír Musil PhD

události týdne v Jihomoravském kraji

Zařazeno v Aktuality z regionu

27/04/06

Seznam přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin,

které jsou prodávané v „malospotřebitelském balení“. Excelovský soubor.

Zařazeno v Aktuality

20/04/06

Změnové žádosti k agroenvironmentálním opatřením

Změnové žádosti k agroenvironmentálním opatřením – 4.vydaní. Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuality

18/04/06

Zákon č. 147/2006 Sb. o veterinární péči

Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Zařazeno v Aktuality

14/04/06

Nařízení vlády č. 142/2006 Sb o poskytování platby za cukr

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006

Zařazeno v Aktuality

12/04/06

Časté dotazy k evidenci hnojení

Z portálu Nitrátová směrnice

Zařazeno v Aktuality

31/03/06

Problematika zemědělství v Jm kraji

Ing. Jaromír Musil PhD

Představenstvo Regionální agrární komory Jihomoravského kraje si je vědomo společenských problémů, které souvisí s problematikou vztahu zemědělství a venkova v ČR jako celku, ale zejména pak v tzv. produkčních oblastech, kdy je Jihomoravský kraj bezkonkurenčně na prvním místě v republice.

Zařazeno v Aktuality z regionu