KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pěstební činnost

Pěstební činnost

05/03/07

Informace k zalesňování z.p. a rychle rostoucím dřevinám

V současné době je připravován nový návrh nařízení vlády, který stanovuje podrobné podmínky pro provádění a administraci tohoto opatření.

01/12/06

Zalesňování zemědělských půd

Dva semináře 5. a 13.12.2006 v ŠLP Kostelec n.Č.L.

07/06/06

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP. Zdroj: SZIF