KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Registr poradců

Registr poradců

12/05/12

Poradci pro oblast lesnictví absolvovali povinnou vzdělávací akci

Poradci zapsaní v Registru poradců MZe se zúčastnili každoroční povinné vzdělávací akce, kterou ukládá směrnice o akreditaci poradců…

29/06/11

Registr poradců Ministerstva zemědělství ČR

Ing. Eva Chromečková

Registr poradců je zřízen MZe ČR, jeho vedením je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Zařazeno v Registr poradců

16/02/09

Regionální metodická pracoviště ÚZEI

Regionální metodická pracoviště ÚZEI a kontakty na metodiky.

Zařazeno v Registr poradců

14/02/08

I.3.4. Vyžívání poradenských služeb

Specifické podmínky dotačního titulu I.3.4. Využívání poradenských služeb . Zdroj: www.mze.cz
 

22/08/07

Národní registr poradců

Poradci a konzultanti v každém regionu ČR
 

Zařazeno v Registr poradců

06/08/07

Metodici poradci ÚZEI

Regionální poradenská pracoviště ÚZEI a kontakty na metodiky

Zařazeno v Registr poradců

07/03/07

Seznam manažerů a facilitátorů MAS

Úspěšní absolventi certifikovaného kurzu č.j. 15 197/06 – 20/377 v letech 2005 – 2008.

Zařazeno v Registr poradců

21/08/06

Metodici a poradci UZPI

Regionální poradenská pracoviště ÚZPI a kontakty na metodiky

Zařazeno v Registr poradců

26/03/06

Poradci podle krajů

Zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Zařazeno v Registr poradců