KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jak správně značit potraviny? – Požadavky potravinového práva – Evropské předpisy

02/02/16
Ing. Eva Chromečková

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

   

Jak značit správně potraviny?

Evropské předpisy

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům:

obecně závazné požadavky na označování potravin pro všechny členské státy EU

– cílem nařízení je poskytnout konečnému spotřebiteli základ, aby mohl učinit informovaný výběr 
  (konečný spotřebitel by měl snadno porozumět informacím uvedeným na označení, jednoduché a srozumitelné údaje)

– přechodné období – potraviny označené a uvedené na trh před 13. 12. 2014 do vyprodání zásob

Nařízení (ES) č. 1333/2008 – o potravinářských přídatných látkách

Nařízení (EU) č. 1924/2006 – o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

Nařízení (EU) č. 1925/2006 – o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin

Otázky a odpovědi – o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (ES) č.  852/2004 – o hygieně potravin

Národní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách:
prováděcí vyhlášky

vyhláška č. 325/2001 Sb. – maso a masné výrobky
vyhláška č.   77/2003 Sb. – mléko a mléčné výrobky
vyhláška č. 333/1997 Sb. – pekařské a cukrářské výrobky
vyhláška č. 157/2003 Sb. – zpracované ovoce a zelenina
vyhláška č. 335/1997 Sb. – nealko nápoje, pivo

Výrobce potravin je povinen oznámit zahájení činnosti a registrovat se u příslušného dozorového orgánu:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce anebo Státní veterinární správa