KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Při Národní výstavě hospodářských zvířat a veletrhu ANIMAL TECH proběhne pestrý doprovodný program

08/08/16

Při Národní výstavě hospodářských zvířat a veletrhu ANIMAL TECH proběhne pestrý doprovodný program V příštím roce se Národní výstava hospodářských zvířat a Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH budou konat v novém květnovém termínu – od 11. do 14. 5. 2017. Prezentace hospodářských zvířat, chovatelských technologií, veterinární a reprodukční techniky, krmiv a léčebných přípravků […]

Při Národní výstavě hospodářských zvířat a veletrhu ANIMAL TECH proběhne pestrý doprovodný program

V příštím roce se Národní výstava hospodářských zvířat a Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH budou konat v novém květnovém termínu – od 11. do 14. 5. 2017. Prezentace hospodářských zvířat, chovatelských technologií, veterinární a reprodukční techniky, krmiv a léčebných přípravků pro hospodářská zvířata a zemědělských strojů takto nabude větší odbornosti a bude přitažlivější pro odborné návštěvníky. Oba veletrhy budou umístěny v pavilonu P a na přilehlých volných plochách.

S veletrhy se samozřejmě připravují i doprovodné programy pro odbornou i širokou veřejnost. Po prvních jednáních s partnery a spoluorganizátory je možné některé vyjmenovat:

•    Národní šampionát holštýnského skotu
•    Národní šampionáty plemen masného skotu
•    Národní šampionáty skotu plemen Jersey a Brown swiss
•    Přehlídka červeného strakatého skotu
•    Velká včelařská výstava
•    Ukázky zpracování vepřového masa
•    Extreme Trail – zdolávání náročných překážek na koni
•    Ukázky nahánění hovězího dobytka
•    Bílé plus – projekt Agrární komory ČR
•    Prezentace a prodej regionálních potravin
•    Miss sympatie – návštěvnická soutěž o nejsympatičtější krávu

Další doprovodné programy se připravují a upřesňují. O jejich přípravě budeme průběžně informovat.

Pro vystavovatele jsme připravili terminář přípravy na veletrh, z něhož je asi nejdůležitější zapamatovat si 15. leden 2017 – termín odeslání přihlášky, při jehož dodržení získáte plochu za výhodnější cenu.

V termínu od 11. do 14. května 2017 najdou návštěvníci na brněnském výstavišti také Národní výstavu myslivosti a NATUR EXPO BRNO – veletrh udržitelného života v krajině.
 

Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Jiří Palupa
Tisk a Public Relations
tel.: +420 541 152 817
jpalupa@bvv.cz
http://www.bvv.cz/animal-tech, http://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno