KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nabídka možnosti absolvování zkoušky v rámci "Národní soustavy kvalifikací" pro profesní kvalifikaci Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (41-064-R)

20/06/17

Nabídka možnosti absolvování zkoušky v rámci „Národní soustavy kvalifikací“ pro  profesní kvalifikaci Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (41-064-R) Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím „Národní soustavy kvalifikací“ (viz. http://www.narodnikvalifikace.cz/).  Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde […]

Nabídka možnosti absolvování zkoušky v rámci „Národní soustavy kvalifikací“ pro

 profesní kvalifikaci Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (41-064-R)

Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím „Národní soustavy kvalifikací“ (viz. http://www.narodnikvalifikace.cz/). 

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali (takto to vyplývá ze zákona č. 179/2006 Sb.). Podle vyhlášky č. 176/2009 Sb. platí, že existuje-li schválená profesní kvalifikace pro danou oblast, musí nově akreditované rekvalifikace být zakončeny zkouškou dle profesní kvalifikace. V takovém případě získáte certifikát o profesní kvalifikaci automaticky se zakončením kurzu, pokud zkoušku z profesní kvalifikace úspěšně složíte.

Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnoticí standard. Kvalifikační standard uvádí, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnoticí standard udává, jak se tyto znalosti/dovednosti budou zkoušet. V informačním textu pod tabulkami hodnoticí standard naleznete také požadavky na uchazeče – vzdělání, případně požadavky na zdravotní způsobilost, či další nezbytné požadavky pro připuštění ke zkoušce. aj.

Více informací o profesní kvalifikaci Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (41-064-R) zjistíte na 
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1071-Zemedelsky_poradce_pro_zivocisnou_vyrobu 

Bližší informace k průběhu absolvování zkoušky pro kvalifikaci Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (41-064-R), kterou vypisuje pro rok 2017 autorizovaná osoba ČZU v Praze, zjistíte v příloze (Prihlaska_ke_zkousce_2017_poradciZV.doc; Osnova_projektu_a_info.pdf)

export do PDFExportovat do PDF »
tisknout na tiskárněTisknout »