KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seminář Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice

23/10/17
Kateřina Patočková

Nitrátová směrnice

Seminář Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice

Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje a Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací pro zemědělskou veřejnost připravilo v Jihomoravském kraji dva termíny seminářů zaměřených na změny a novinky ve znění Nitrátové směrnice jako jednoho z požadavků cross-compliance. Další tématem budou informace a aktualizace podmínek vyplývající z implementace kontroly podmíněnosti. Poskytnuty budou aktuální informace o PRV na období 2014 – 2020, zejména s ohledem na problematiku dusičnanů, nitrátové směrnice a agroenviromentálně klimatických opatření.

 

7. listopadu 2017, úterý, od 9:30 hodin

BRNO

(Zasedací místnost SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53)

 

                            9. listopadu 2017, čtvrtek, od 9:30 hodin

ZNOJMO

(Velký zasedací sál, 1. patro, Městský úřad Znojmo, náměstí Armády 8)

 

Přednášejí:

Lektoři ÚZEI
RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.
– poradce v registru MZe ČR

 

Pozvánka

Přihláška na seminář

Dotazník k semináři