KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise, Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Budoucnost potravinářství a zemědělství"

24/07/18
Kateřina Patočková

Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise, Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Budoucnost potravinářství a zemědělství" 10.7.2018 – Výbor pro Evropskou unii dne 17. 1. 2018 schválil rámcovou pozici ke sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů "Budoucnost potravinářství a zemědělství". Zároveň uložil […]

Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise, Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Budoucnost potravinářství a zemědělství"

10.7.2018 – Výbor pro Evropskou unii dne 17. 1. 2018 schválil rámcovou pozici ke sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů "Budoucnost potravinářství a zemědělství".

Zároveň uložil ministru zemědělství vypracovat v návaznosti na zveřejnění legislativních návrhů k budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020 revidovanou rámcovou pozici a předložit ji k projednání Výboru pro Evropskou unii do konce roku 2018.

Rámcová pozice (Stanovisko pro Parlament ČR) k projednávané věci: Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů Budoucnost potravinářství a zemědělství (ke stažení zde)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR