KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

08/03/19
Kateřina Patočková

Seminář
Vybrané změny v přímých platbách od r. 2019

                                                                                                                                 

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje a Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství  a venkova Jihomoravského kraje

vás zvou na seminář

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

Vybrané změny v přímých platbách od r. 2019

Přednášející:

RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Termíny uskutečnění:

25. 03. 2019 (09:00 – 12:00 hodin) – Městský úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

26. 03. 2019 (13:00 – 16:00 hodin) – Zasedací místnost SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

Program semináře:

1. Změny v uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky a využití Portálu Farmáře při plnění požadavků nitrátové směrnice, greeningu a některých standardech dobrého zemědělského a enviromentálního stavu (DZES 5, DZES 7) od roku 2019

2. Investiční podpora PRV

3. Úprava sankčního systému při porušení požadavků podmíněnosti

4. Vybrané změny agroenviromentálně-klimatických opatření

 

Akce je podporována s finanční podporou dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR, 9.F.e. Regionální přenos informací.

Program semináře ke stažení zde 25. 03. 2019; 26. 03. 2019

Návratka ke stažení zde 25. 03. 2019; 26. 03. 2019