KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nitrátová směrnice, vybrané změny v přímých platbách od r. 2019 a zkušenosti s nitrátovou směrnicí v praxi

29/11/19
Ing. Eva Chromečková

Série seminářů, 10. prosince 2019 od 8:30 a od 13:00, 11. propsince 2019 od 8:30 hodin,
v zasedací místnosti SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR, Kotlářská 53, 602 00 Brno

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

Vybrané změny v přímých platbách od r. 2019 a zkušenosti s nitrátovou směrnicí v praxi

A. 10. prosince 2019 od 8:30 hodin

B. 10. prosince 2019 od 13:00 hodin

C. 11. prosince 2019 od 8:30 hodin

Garant akce:
Ing. Václav Hlaváček, CSc., předseda představenstva RAK Jmk a viceprezident AK ČR
KIS JMK a RAK Jmk – Kotlářská 53, 602 00 Brno

Přednášející:
RNDr. Jan Dovrtěl, CSc., poradce v registru MZe ČR
Ing. Jiří Koblížek, poradce v optimalizaci technologií pěstování plodin
Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel KIS JMK a RAK Jmk

PROGRAM SEMINÁŘŮ:

1. Zahájení
2. Blok č. 1
Vybrané změny v přímých platbách od r. 2019, RNDr. Jan DOVRTĚL, CSc.
a) Změny v uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky a využití Portálu Farmáře při plnění požadavků nitrátové směrnice, greeningu a některých standardech dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES 5, DZES 7) od roku 2019
b) Investiční podpora PRV
c) Úprava sankčního systému při porušení požadavků podmíněnosti
d) Vybrané změny agroenvironmentálně-klimatických opatření
e) DISKUZE

3. Blok č. 2
Zkušenosti s nitrátovou směrnicí v praxi, Ing. Jiří KOBLÍŽEK
a) Potřebují oblasti s jarními přísušky a celková změna klimatu zcela jiný způsob hnojení?
b) Umožníme rostlinám zvládnout jarní přísušek mnohem lépe snížením dávek dusíku?
c) Při jakém hnojení vadí jarní přísušek tvorbě výnosu a tvorbě kvalitativních parametrů minimálně?
d) Proč je na začátku vegetace (na jaře) nízká efektivnost hnojiv, které obsahují převážně amonnou formu N nebo se na tuto formu rychle přemění (SA, DASA, DAM, SAM, Močovina)?
e) Ovlivňuje amonná forma dusíku fyzikální vlastnosti půdy, biologický stav půdy, zasakování srážkové vody, provzdušnění půdy, zdravotní stav kořenů atd. pozitivně?
f) Jak rychle a do jaké hloubky potřebujeme na jaře dostat dusík?
g) Má vápník z LAV na půdu pozitivní vliv?
h) Patří amonná forma dusíku do oblastí s jarním přísuškem?
i) V kterých podmínkách je amonná forma dusíku výhodná?
j) Jak na jarní přísušek u jařin? Jak hnojit jařiny, aby jim nevadila změna klimatu.
k) Jak na jarní přísušek u ozimů? Jak hnojit ozimy, aby jim nevadila změna klimatu.
l) Na co se zaměřit, aby vybrané hnojivo a jeho množství negativně neovlivňovalo úrodnost půdy?
m) Je změna v přístupu ke hnojení dusíkem pro tvorbu výnosu i kvalitativních parametrů a tím i zisku výhodná?
n) Jak dlouho se vysoká návratnost optimalizace hnojení dusíkem potvrzuje v praxi u předních zemědělských podniků hospodařících v oblastech s jarním přísuškem?
o) Co se se stane, když nezměníme způsob hnojení?
p) DISKUZE

4. Shrnutí a závěr

PROGRAM Pozvánka_10-11_12_2019_NS-FIN

PŘIHÁŠKA: https://1url.cz/9Myxg