KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pozvání na semináře AK ČR k produkci brambor

25/02/20

Projekt Agrární komory ČR se v roce 2020 skládá z osmi jednodenních seminářů, které navazují na průběh bramborářské sezóny.

Pozvání na semináře AK ČR k produkci brambor

21. 02. 2020


  • Chcete se informovat o nových pěstitelských technologiích – půdoochranných paketech sloužících k lepšímu hospodaření s vodou v půdě?
  • Seznámit se s moderními a výkonnými domácími a zahraničními odrůdami brambor?
  • Navázat těsnější spolupráci pěstitelů s výzkumnou základnou a využívat možností komoditního technologického a ekonomického poradenství v podnicích.
  • Seznámit se s režimem jakosti Q CZ v návaznosti na precizní zemědělství a postupy šetrné k životnímu prostředí?

Projekt Agrární komory ČR se v roce 2020 skládá z osmi jednodenních seminářů, které navazují na průběh bramborářské sezóny. Stěžejními tématy přednášek jsou nová technická řešení strojů cílená na lepší hospodaření s vodou, její zadržení v půdě a lepší využití rostlinou. Dalšími tématy jsou režim jakosti Q CZ, technologické, agronomické a ekonomické poradenství a situace na domácím a zahraničním trhu. Budou prezentovány návrhy v rámci nové SZP EU.

Hlavními beneficienty jsou zemědělci, potravináři a zpracovatelé brambor.

Projekt bude realizován ve spolupráci s Českým bramborářských svazem, z.s.. v 6 krajích ČR: Středočeský, Vysočina, Jihočeský, Plzeňský, Moravskoslezský a Jihomoravský.

Bramborářství má v ČR dlouholetou tradici. V posledních letech však plocha i produkce, zejména u konzumních brambor, klesá. Jako plodina jsou nahrazovány ekonomicky zajímavějšími komoditami, bez ohledu na jejich pozitivní vliv jako přerušovače v rámci osevního postupu a v zlepšování půdní úrodnosti. Brambory jsou základní potravinou s celou řadou prospěšných látek a mají důležité místo jak v moderní výživě, tak v průmyslových oborech. ČR není soběstačná hlavně v produkci konzumních brambor a řady výrobků z brambor. Nepříznivý vývoj je i ve spotřebě brambor na obyvatele. Zvyšují se požadavky spotřebitelů na úroveň balení a kvalitu hlíz. Projekt seznámí pěstitele s výsledky výzkumu v oblasti pěstitelských a půdoochranných technologií, výživy a ochrany rostlin v průběhu vegetace, efektivnějšího hospodaření s vodou, i výběrem vhodných odrůd jak domácí, tak zahraniční provenience. Neméně důležitou součástí budou praktické informace dle jednotlivých užitkových směrů. Účastníci budou informováni o inovacích při zakládání porostů, režimy jakosti, výsledcích spolupráce s komoditními výzkumnými a šlechtitelskými pracovišti, i situací v bramborářství doma a v EU.

TERMÍN KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ
5. březen 2020 ZOD Podhradí, Choustník 2, Tábor
9. červen 2020 Kulturní dům v Čelákovicích, Sady 17. listopadu 1380/6
18. červen 2020 ÚKZÚZ Lednice, Nejdecká 610, Břeclav
21. červenec 2020 Březovská zemědělská, a.s., Březová u Vítkova 107
28. červenec 2020 Havlíčkova Borová, zem. a.s., Pivovarská 162
18. srpen 2020 Sportovní areál v Lukavci, K Areálu 248, Pelhřimov
26. srpen 2020 Hotel Prácheň v Horažďovicích, Plzeňská 252, Klatovy
16. října 2020 Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod