KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Regionální potraviny na veletrhu TECHAGRO

27/02/20
Ing. Eva Chromečková

Mezinárodní zemědělský a lesnický veletrh, 312. 3. – 4. 4. 2020, Výstaviště a.s., Brno, veletržní expozice ZLATÁ Chuť jižní Moravy, prezentace výrobců a jejich oceněných regionálních výrobků

Hospodaření v době klimatické změny.

Zveme vás na zemědělské a lesnické veletrhy TECHAGRO, které se uskuteční ve dnech 31. 3. až 4. 4. 2020. Souběžně se budou konat Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. TECHAGRO je jedním z největších evropských veletrhů zemědělské techniky, brněnské výstaviště je zcela zaplněné. Od ročníku 2020 se TECHAGRO specializuje na rostlinnou výrobu, na živočišnou výrobu je zaměřen veletrh ANIMAL TECH, který se na brněnském výstavišti koná v lichých letech.

Letošní ročník zaplní opět celý areál výstaviště a předpokládá se návštěvnost přes 110 tisíc zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.

Jedním z nejvyhledávanějších oborů na veletrhu TECHAGRO jsou tradičně traktory, které budou zastoupeny všemi významnými značkami. Dále zde budou zastoupeny stroje na zpracování půdy, postřikovače, mlátičky a řezačky. Velmi dobře jsou obsazeny i všechny ostatní branže, například precizní zemědělství, zemědělské stavby, posklizňové technologie nebo osiva a hnojiva.  Na veletrhu TECHAGRO i dalších dvou souběžně konaných akcích najdou návštěvníci velké množství komunální techniky.

Posklizňové technologie jsou v roce 2020 soustředěny v pavilonu A1 společně se skladováním úrody a zemědělskými stavbami. Digitální technologie pronikají do všech oblastí lidského života včetně zemědělství, s digitálními prvky se návštěvníci setkají u velkého množství exponátů.

Mottem letošního ročníku veletrhu TECHAGRO je hospodaření v době klimatické změny. V doprovodném programu i na expozicích lze očekávat prezentaci trendů, které současné zemědělství ovlivňují, příklad využití dronů, GPS nebo mobilních zařízení, technologií pro zadržování vody v půdě, samozřejmě přesné zemědělství. Součástí veletrhu TECHAGRO 2020 bude velká včelařská výstava v pavilonu E spojená s prodejem potřeb pro včelaře i včelích produktů a prodej regionálních potravin v pavilonu C. Slavnostní otevření všech veletrhů proběhne v úterý v 10 hodin na pódiu v pavilonu Z, připraveny jsou dvě konference – Půda pro dnešek i příští generace ve středu a Zemědělství 4.0 ve čtvrtek. Pro školy je určen program Zemědělského svazu ČR „Clever farming nejen pro studenty“Další přednášky budou probíhat na stánku Zemědělského svazu ČR.

Součástí veletrhu je i společná expozice Jihomoravského kraje a Regionální agrární komory Jihomoravského kraje, expozice ZLATÁ Chuť jižní Moravy. V expozici se budou prezentovat regionální výrobci kvalitních potravin z jižní Moravy. Přijďte je ochutnat i zakoupit na Výstaviště v Brně.

Doprovodný program TECHAGRO

Vstupenky a provozní doba pro návštěvníky