KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

ÚKZÚZ informuje o prvních výskytech stonkových krytonosců v porostech řepky

26/02/20
Ing. Eva Chromečková

26.02.20 Krytonosci v řepce – první výskyt dospělců

Na základě jarního monitoringu stonkových krytonosců v řepce byly zaznamenány v 8. a 9. týdnu první výskyty v oblastech Jižní Moravy, na jihu Čech a v Západních Čechách (viz mapa níže). V porovnání s rokem 2019 se objevují první krytonosci v porostech ve stejném období.

Počty zachycených brouků ve žlutých miskách se pohybovaly spíše v jednotkách. Z detekovaných druhů se jedná o krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus quadridens), krytonosec řepkový se prozatím v miskách nevyskytoval. Silný nálet nebyl doposud detekován nikde a to díky kolísavému průběhu počasí.

Signalizace ošetření bude upřesněna dle vývoje počasí a aktivit brouků v porostu. V roce 2019 se první stonkoví krytonosci začali v porostech objevovat v 8. týdnu a signalizace ošetření byla hlášena do dvou týdnů po prvních výskytech.
Nástup jara 2019 začal velice časně, a to v únoru a březnu, což dokazovaly i záchyty stonkových krytonosců v optických lapácích. Od poloviny února se denní teploty pohybovaly do 15 °C (koresponduje s časně detekovaným výskytem prvních náletů krytonosců ze dne 18.2. v Opavě a v Domažlicích). V první polovině března pokračovala vlna teplého počasí. Výskyty stonkových krytonosců byly detekovány ve většině pozorovacích bodů. Od druhé poloviny března došlo k ochlazení, což se projevilo i ve slabších náletech v optických lapácích. V tomto období byl patrný i útlum aktivity brouků. Od konce března teploty opět začaly stoupat, což se odrazilo ve zvýšených počtech brouků v Mörickeho miskách.

Vzhledem k předpovídanému ochlazení v následujících dnech se předpokládá, že dojde k útlumu náletu. Doporučení k ošetření se tak posune do prvních březnových dnů, kdy se začnou teploty opět zvyšovat. O dalším vývoji budeme zemědělskou veřejnost informovat v Aktualitách nebo pomocí aplikace Mapy výskytu na RL portále.
zdroj: http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|domu|aktuality|rok:2020|detail:3c72da338ff040c0a0c4be05cb9c9e78