KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace o zmírnění podmínek pro zaměstnavatele v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků

10/04/20

Možnosti usnadnění využití zahraničních pracovníků, kteří v současné kritické době přicházejí v jiných oborech o pracovní místa.

Informace o zmírnění podmínek pro zaměstnavatele v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků

09. 04. 2020


2.4.2020

  V návaznosti na potřebu zajistit pracovníky v zemědělské a potravinářské výrobě projednaly příslušné resorty, vč. Ministerstva zemědělství, v rámci RHSD možnosti usnadnění využití zahraničních pracovníků, kteří v současné kritické době přicházejí v jiných oborech o pracovní místa.

Na uvedené úrovni bylo dohodnuto, že:

U zaměstnanců pracujících na základě zaměstnanecké karty dochází k těmto změnám:

  • zmírnění podmínek, za kterých mohou zahraniční pracovníci změnit zaměstnavatele – na základě usnesení vlády č. 267 z 19. 3. 2020 odpadá povinná 6 měsíční doba trvání prvního zaměstnání v ČR.
  • je povoleno, aby zahraniční pracovníci v době nouzového stavu mohli být zaměstnáni na dobu určitou u jiného zaměstnavatele v případě, kdy v prvním zaměstnání je zaměstnanci poskytnuto neplacené volno. Na základě existujícího volného pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst (dostupné zde) lze nyní dočasně zaměstnat pracovníka na tzv. další zaměstnání, přičemž bude vyznačen tento příznak a bude tak jasné, že se jedná o zaměstnání v rámci nouzových opatření. Tento zaměstnavatel musí mít s cizincem podepsanou smlouvu a budou spolu v přímém pracovně-právním vztahu.

Detailní přehled pracovních míst mají k dispozici jednotlivé Úřady práce, které je možno aktuálně kontaktovat pouze bezkontaktně (tj. nelze je navštívit osobně), ideálně prostřednictvím datové schránky, klasické či elektronické pošty (kontakty na pracoviště Úřadu práce ČR v jednotlivých regionech získáte zde). Vedle toho je firmám doporučeno, aby se vzájemně propojily, např. v rámci regionů, a s využitím služeb Úřadu práce si vzájemně předávaly informace o kapacitách zahraničních pracovních sil a urychlily tak přechody pracovníků mezi jednotlivými zaměstnavateli.

Na jednání Pracovního týmu RHSD bylo rovněž schváleno tzv. Desatero informací pro zaměstnavatele pracovníků ze třetích států, tj. států mimo Evropskou unii (viz. webové stránky MPSV), kteří by měli zajistit stejné zacházení se zahraničními pracovníky jako s tuzemskými zaměstnanci. Desatero stanovuje zásady řešení aktuální situace v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků.

Pracovníci pracující na základě mimořádného pracovního víza mohou rovněž změnit zaměstnavatele okamžitě, tento krok je však podmíněn získáním nového pracovního povolení, které stále vyřizují Úřady práce. Přechodná změna zaměstnavatele může být realizována v případě, že pracovníci budou u přechodného zaměstnavatele pracovat na podobné pracovní pozici a jejich mzdu bude hradit původní zaměstnavatel. Původní zaměstnavatel může smluvně zavázat nového přechodného zaměstnavatele k úhradě mzdových a povinných souvisejících nákladů, jejichž výše nesmí překročit výši nákladů původního zaměstnavatele.

Bližší informace lze v rámci Ministerstva zemědělství zjistit u J.P.Romana – mob. 602 217 120.