KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Opatření příjatá třetími zeměmi v souvislosti s COVID-19 týkající se agrárního zahraničního obchodu

29/04/20

V souvislosti s dopady COVID-19 přijala řada třetích zemí dočasná opatření, která aktuálně ovlivňují zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty.

Opatření přijatá třetími zeměmi v souvislosti s COVID-19 týkající se agrárního zahraničního obchodu

29. 04. 2020


24.4.2020 – V souvislosti s dopady COVID-19 přijala řada třetích zemí dočasná opatření, která aktuálně ovlivňují zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty.

Tato opatření lze rámcově rozdělit do dvou základních skupin:

  • opatření omezující či přímo zakazující vývoz základních potravin nebo
  • opatření usnadňující dovoz zmírňováním administrativních požadavků či pozastavením dovozních cel.

1. Opatření omezující export:

Země sdružené v Euroasijské ekonomické unii (Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán a Rusko) zakázaly do 30. 6. 2020 vývoz položek jako jsou cibule, česnek, tuřín, žito, rýže, pohanka, proso, krupice, sójové boby, slunečnicová semínka či hotové potravinářské výrobky z pohanky. Zákaz vývozu rýže se netýká Kazachstánu, který ale zakázal vývoz pšeničné mouky, mrkve a brambor.

Ukrajina zakázala od 9. 4. do 1. 7. a vývoz pohanky (mouka i zrno) a omezila export pšenice v hospodářském roce 2019/2020 na 20,2 mil. t (do června tak zbývají cca 2 mil. t).

Zákazy exportu zavedly také Srbsko (slunečnicový olej), Jordánsko (např. brambory, cibule, rajčata, okurky, lilky a cukety), Pákistán (pšenice a cukr), Vietnam (rýže), Kambodža (rýže), Myanmar (zastavení vydávání nových licencí pro vývoz rýže a omezení na vývoz 100 tis. tun měsíčně). Kolumbie zakázala vývoz etylalkoholu a Egypt na tři měsíce včetně alkoholu také luštěniny (fazole a hrášek, kromě zelených fazolí, zeleného hrachu a arašídů).

V Indii dovoz omezují pomalé celní procedury zasahující veškeré zboží (včetně zboží podléhajícího rychlé zkáze). Jihoafrická republika pak může vyžadovat dezinfekci dodávek z vysoce rizikových zemí.

2. Opatření usnadňující dovoz:

Nejen jako reciproční opatření v návaznosti na postup EU, v současné době řada zemí v současnosti uznává kopie či elektronické verze certifikátů.

Fytosanitární: Chile, Austrálie (platné do 1. 7. 2020), Turecko (pro potraviny a krmiva rostlinného původu), Thajsko.

Sanitární a fytosanitární: Argentina, Brazílie, Panama, Kostarika, Ekvádor, Kanada, Moldavsko, Ukrajina, Maroko (kopie prostřednictvím odpovědné autority ČS EU), Jihoafrická republika (pravost může být ověřena u kompetentní autority), Omán, Malajsie, Singapur, Vietnam, Filipíny, Jižní Korea (platné do 31. 5. 2020), Japonsko, Tchaj-wan (platné do 30. 6. 2020).

Veterinární/sanitární: Izrael (pro dovoz produktů živočišného původu). Hongkong umožňuje zaslání kopie pro povolení dovozu masa a produktů živočišného původu, nicméně originál dokladu o zdravotní nezávadnosti musí být předložen před uvolněním na trh.

USA uznávají elektronické fytosanitární certifikáty a prodloužily lhůtu (do 6. 7. 2020) pro vyjádření k novému opatření týkajícího se akreditace laboratoří pro analýzu potravin. Vývoz živých zvířat z USA bude možný na základě elektronicky podepsaného osvědčení od akreditovaného veterinárního lékaře.

Rusko uznává kopie certifikátů na základě předchozího oznámení příslušných orgánů země vývozce a potvrzení odběratele o dodatečném dodání originálů.

Saudská Arábie odložila účinnost nových požadavků na značení potravin, Spojené arabské emiráty (Dubaj) umožňují flexibilní označování potravin (omezené množství údajů) a nevyžadují originály certifikátů.

Některé země pozastavily dovozní cla, aby předešly nedostatku základních potravin, či nárůstu cen. Maroko (pro obiloviny, výrobky z nich a čočku, cizrna a fazole), Katar (pro potraviny po dobu šesti měsíců) a Kazachstán (na džusy, suroviny na výrobu dětské výživy a zeleninu – zejména brambory, cibuli, česnek, zelí, mrkev, papriku).

Zdroj: EK, 23. dubna 2020, kontaktní osoba J. Srb – tel. 221814537