KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

27/05/20

Souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

26. 05. 2020


26.5.2020 – Souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

Od 26. 5. platí povolení vstupu do ČR pro občany EU za účelem ekonomické činnosti, sezónní pracovníky a pracovníky do potravinářství ze zemí mimo EU s platnými pobytovými tituly – viz odkaz Ministerstva zemědělství.

Aktuálně je pro příjezd pracovníků z Ukrajiny do ČR kvůli zavřeným hranicím Slovenska a Polska možná cesta/transit pouze přes Maďarsko a Rakousko, a to POUZE pro držitele krátkodobých a dlouhodobých víz a automobilovou dopravou s maximálně 9 lidmi ve vozidle (mikrobusy). Přechod maďarských hranic je možný přes hraniční přechod Čop/Záhon, v jiných místech je třeba u krátkodobých víz zajistit povolení transitu dle informace ZÚ ČR Budapešť. Podmínky transitu přes Rakousko: viz stránky ZÚ ČR Vídeň.

Pro vstup zahraničních pracovníků, kteří nemají platné potvrzení o absolvování testu na COVID dle bodu III./2. Ochranného opatření vlády ze dne 25. 5. 2020, do ČR je možné ve výjimečných případech požádat Ministerstvo zemědělství o potvrzení nezbytnosti příjezdu daného pracovníka a test absolvovat až v ČR.

S ohledem na skončení nouzového stavu rozhodlo Ministerstvo vnitra o automatickém prodloužení krátkodobých pracovních víz o 60 dní do 16. 7. – viz odkaz Ministerstva vnitra dle jednotlivých kategorií data vydání/platnosti víz.

Zahájení podávání nových žádostí na konzulátech dle aktuálních informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

V případě Ukrajiny, kde dne 22. 5. zahájilo činnost konzulární oddělení GK Lvov a otevření konzulárního oddělení na ZÚ v Kyjevě se předpokládá během následujících dnů, vyjednalo Ministerstvo zemědělství přednostní vyřizování sezónních krátkodobých a dlouhodobých víz pro sezónní pracovníky do zemědělství a potravinářství – viz odkaz Ministerstva zemědělství.

Bližší informace lze získat na tel. 221 812 468, 602 217 120