KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr Toman: Podporu potravinovým bankám jsme letos zvýšili o téměř 12 milionů na 75 milionů korun

20/05/20
Ing. Eva Chromečková

18.5.2020 – Tisková zpráva – Téměř 75 miliony korun podpoří Ministerstvo zemědělství (MZe) v letošním roce potravinové banky. Dotační program, jehož původní částku 63 milionů navýšilo MZe o 11,7 milionu korun, půjde na pomoc jejich činnosti. Ročně potravinové banky zachrání zhruba 5 tisíc tun potravin.

„Potravinové banky jsou důležité nejen při zajišťování základních potravin ohroženým skupinám obyvatel, ale výrazně pomohly i s okamžitým přerozdělením potravin ze školních projektů, jako je například Ovoce do škol nebo Mléko do škol. Díky naší dobré spolupráci s nimi se tak i v této nelehké době podařilo zachránit značné množství potravin. Chci provozovatele potravinových bank ujistit, že mají naši podporu. Ostatně o tom svědčí kromě jiného to, že jsme částku určenou pro ně pro letošní rok navýšili o téměř 12 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podle aktuálního odhadu se zatím podařilo ze školních programů po vypuknutí epidemie zachránit zhruba 160 tun mléčných výrobků a ovoce a zeleniny. Potravinové banky však stále tyto potraviny přijímají, takže číslo není konečné.

Finanční podpora v rámci dotačního programu „Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením“ je určena jednak na pokrytí provozních nákladů spojených s distribucí potravin, ale i na investice do vybavení potravinových bank, případně pořízení užitkových automobilů na distribuci potravin. Státní zemědělský intervenční fond již s výplatou podpor začal.

„Potravinovým bankám pomáháme od roku 2016 a budeme jim samozřejmě pomáhat i nadále, dokud se nenajde vhodnější systémové řešení, aby tato pomoc nebyla pouze na našem ministerstvu. Loni jsme například potravinové banky podpořili více než 116 miliony korun, což je o téměř 76 milionů více než v roce 2018,“ uvedl ministr Toman.

V roce 2016 MZe spustilo nový dotační program „Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením“. Cílem je přispět ke snížení plýtvání potravinami, předejít vzniku potravinového odpadu, a zároveň tak podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří nemají přístup k základním potravinám. Od počátku podpory vyplatilo MZe potravinovým bankám více než 209 milionů korun.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Množství zachráněných potravin a podpory v rámci dotačního programu Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   celkem
shromážděné potraviny (t) 93 245 495 750 1209 2336 4200 5000   14328
podpora investiční (mil. Kč) 0 0 0 0 13,9 19,4 11,6 66,8   111,7
podpora neinvestiční (mil. Kč) 0 0 0 0 8,6 10,2 29,1 49,7   97,6
podpora celkem (mil. Kč) 0 0 0 0 22,5 29,6 40,7 116,5   209,3