KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Postup v případě zájmu o prefernční vyřízení žádosti o sezonní pracovní vizum v oblasti zemědělství pro pracovníky UKRAJINY

27/05/20

Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo výjimku pro pracovníky přijíždějící do ČR i z těchto států za účelem sezónního zaměstnání a obnovení vízové agendy pro sezónní pracovníky.

Postup v případě zájmu o preferenční vyřízení žádosti o sezónní pracovní vízum v oblasti zemědělství pro pracovníky z Ukrajiny

25. 05. 2020


22.5.2020 – V souvislosti s opatřeními přijatými v souvislosti s COVID-19 platí určitá omezení vstupu pro občany zemí mimo EU do ČR. Prodloužení nouzového stavu na Ukrajině do 22. května, resp. 22. června t. r. komplikuje fungování konzulárních úřadů ČR na Ukrajině, kde jsou žádosti z většiny administrovány. Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo výjimku pro pracovníky přijíždějící do ČR i z těchto států za účelem sezónního zaměstnání a obnovení vízové agendy pro sezónní pracovníky.

Otevření konzulárního oddělení na Generálním konzulátu ve Lvově je plánováno na 22. května 2020 a v případě Zastupitelského úřadu ČR v Kyjevě pak dle informací Ministerstva zahraničních věcí v následujících nejbližších dnech.

Postup funguje následovně:

1. Firma vyplní příslušnou jednoduchou tabulku (žádost o krátkodobé nebo dlouhodobé vízum pro sezónní zaměstnání – viz níže) se základními údaji o žadateli a příslušném pracovníkovi;

V tabulce musí být vyplněny veškeré údaje, včetně aktuálních kontaktů na žadatele i zaměstnavatele a informace, zda bude žádost podávána na ZÚ Kyjev či GK Lvov (je nutné, aby kontakt uvedený v tabulce byl funkční, jinak žadatel neobdrží termín pro podání žádosti).

Do tabulek musí být zařazováni pouze žadatelé o víza za účelem sezónního zaměstnání. V případě, že žadatelům je nebo bude vydáno pracovní povolení dle § 92 zákona o zaměstnanosti (tedy běžné schengenské vízum na 90 dnů, nikoliv sezónní dle § 96), budou ZÚ takové povolení k zaměstnání po omezenou dobu akceptovat v případě, že uvedená klasifikace pracovní pozice bude odpovídat sezónnímu zaměstnání. Nové žádosti na úřadech práce o pracovní povolení je třeba podávat výhradně na sezónní schengenská víza.

Zásadní při podání žádosti o vízum je doložení kopie pracovní smlouvy a originál nebo kopie povolení od Úřadu práce. Pokud žadatel o povolení k sezónnímu zaměstnání již na ÚP požádal, ale to dosud nebylo uděleno, uvede v žádosti číslo jednací žádosti o povolení k sezónnímu zaměstnání a současně také název pobočky Úřadu práce České republiky, u které o něj požádal (s Úřady práce a Ministerstvem práce a sociálních věcí je domluveno, že budou žádosti o sezónní povolení vyřizovat urgentně).

2. Kompletně vyplněnou tabulku firma pošle na Ministerstvo zemědělství – kontaktními osobami pro vyřizování těchto žádostí jsou: Ing. Jan Petr Roman (jan-petr.roman@mze.cz, tel.: +420 221 812 468, GSM.: +420 602 217 120 a jan.srb@mze.cz, tel. +420 221 814 537, GSM.: +420 724 153 594);

3. Ministerstvo zemědělství v rámci stanovené denní kvóty předá seznam žadatelů na Ministerstvo zahraničních věcí,

S ohledem na současnou situaci je třeba upozornit, že každý úřad zvládne přijmout denně maximálně 60 žádosti o krátkodobá schengenská víza a žádosti budou vyřizovány principem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

4. Ministerstvo zahraničních věcí žádosti dle obdrženého seznamu přednostně vyřídí.

Příslušné konzulární oddělení ČR na Ukrajině bude kontaktovat jednotlivé žadatele o sezónní víza a sdělí jim termín, kdy mají podat žádost. Vyřízení krátkodobého schengenského víza za účelem sezónního zaměstnání na 90 dnů trvá zpravidla 5 pracovních dnů.

Podrobná informace k žádosti o schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání je k nalezení na webových stránkách MZV:

Žádost o povolení nebo prodloužení sezónního pracovního povolení viz stránky MPSV.

Tabulky pro žádost o preferenční vyřízení sezónních zemědělských víz jsou přiloženy níže:

Přílohy:

Žadatelé – krátkodobá víza C (XLSX, 9 KB)
Žadatelé – dlouhodobá víza D (XLSX, 9 KB)