KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pravidla přeshraničního pohybu platná od 1. května 2020

11/05/20
Ing. Eva Chromečková

Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od 1. května 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie.

Ve čtvrtek 30. dubna přijala vláda ČR usnesení č.495/2020, jímž od pátku 1. května 2020 po dobu trvání nouzového stavu mění dosavadní pravidla přeshraničního pohybu pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a otevírá hranice pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem krátkodobého výkonu ekonomické činnosti i sezónních prací.

Grafický přehled požadavků pro jednotlivé skupiny a konkrétní modely pro jednotlivé kategorie v příloze.

Z hlediska zemědělství a potravinářství jsou klíčové kategorie:

  • 2. Výkon ekonomické činnosti do 72 hodin
  • 3. Občané EU vstupující na území ČR za účelem ekonomické činnosti nebo za účelem studia na vysoké škole, kdy doba pobytu bude delší než 72 hodin (vč. případné výjimky pro SEZÓNNÍ PRACOVNÍKY-nezbytnost)
  • 4. Zemědělci v bezprostředním příhraničí
  • 8. Přeshraniční pracovníci, žáci a studenti[1], kteří za účelem výkonu práce nebo studia pravidelně oprávněně překračují státní hranici s ČR (pendleři)
  • 10. Pracovníci servisu kritické infrastruktury

Potřebné dokumenty a další info: STRÁNKY MV – FORMULÁŘE


[1] Do této kategorie též spadá nezbytně nutný doprovod rodinným příslušníkem přeshraničních žáků a studentů za účelem zajištění odvozu. Do této kategorie též spadají děti chodicí do mateřských škol.

PŘÍLOHY:

Metodika_MZE_Potvrzeni_ve_smyslu_bodu_I_01052020

Prechod_hranic_pro_zemedelce_a_potravinare

Vyjimky_a_pravidla_pro_vstup_do_Ceske_republiky_vcetne_karantennich_opatreni_platna_od_1_kvetna_2020

VZOR_Lekarske_potvrzeni_o_vysledku_testu_

VZOR_Zadosti_o_potvrzeni_nezbytnosti_vstupu_do_CR_01052020

Usnesení vlády č. 511 – 4.5.2020

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR