KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

RESTART SOUTĚŽE

03/06/20
Ing. Eva Chromečková

3. 6. 2020 Obnovení aktivit v potravinářských soutěžích Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2020. Byly stanoveny nové termíny. Uzávěrka příjmu žádostí je ve středu 24. 6. 2020!

       

Vážení výrobci, vážení soutěžící,

vyhlašujeme RESTART 11. ročníku soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje a jubilejního 15. ročníku soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2020 a Chuť jižní Moravy 2020

Obracíme se na Vás opakovaně s výzvou k přihlášení do regionální potravinářské soutěže. Na základě vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky byly veškeré aktivity v organizaci soutěže po jejím prvním vyhlášení dne 13. března 2020 zastaveny. S ohledem na současný vývoj situace spojené s pandemií koronaviru jsou nyní opět všechny aktivity soutěže obnovené s nově stanovenými termíny:

  • Uzávěrka příjmu žádostí je ve středu 24. 6. 2020!
  • Hodnotitelská komise ve čtvrtek 16. 7. 2020
  • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží – Jihomoravské krajské dožínky v Hodoníně 30. 8. 2020 (dle aktuální epidemiologické situace)

Cílem soutěží je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto soutěží v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery – zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími, jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu. Produkt zároveň musí být vyrobený v konkrétním regionu, tj. v Jihomoravském kraji, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je silná mediální a marketingová podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.

Pro rok 2020 jsou aktualizované formuláře, přihlášky zasílejte pouze na těchto nových formulářích. Vyplněná přihláška/žádost platí pro obě soutěže, vyplňuje se pouze jedenkrát.

Více informací na www.regionalnipotravina.cz  www.kisjm.cz  Jsou zde i vzory, jak vyplnit přihlášku.

Přílohy:

– 1_Avízo k vyhlášení soutěže 

– 2_Důležité termíny a informace pro výrobce 2020

– 3_Metodika_RP_2020

– 4_Zásady soutěže pro udělování značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2020

– 5_Žádost o značku pdf

– 6_Žádost o značku Word

– 7_RP_Zmenovy_formular_2020

– 8_ Souhlas_ZLATA_Chut se zpracováním osobních údajů ZLATÁ Chuť jižní Moravy

– 9_Naborove_Osloveni_RP_JMK_2020