KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 1. 7. 2020

09/07/20
Ing. Eva Chromečková

1. 7. 2020 – aktualizace informací ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

  1. Od 1. 7. 2020 stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 6. 2020.
  2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění  COVID-19 , a cizincům, kteří mají v těchto zemích přechodný nebo trvalý pobyt, je vstup do ČR umožněn za podmínky, že mají: povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 / jsou držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou / jsou držiteli krátkodobého víza vydaného Českou republikou po 11. květnu 2020
  3. Pro zahraniční pracovníky, kteří v období 14ti dnů před vstupem do ČR pobývali na území států, které nejsou na seznamu států s nízkým rizikem onemocnění COVID-19 (viz tzv. Semafor), platí povinnost nahlásit vstup příslušené krajské hygienické stanici a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2. V případě, že do 72 hodin nepředloží negativní test, krajská hygienická stanice rozhodne o karanténě, v případě pozitivního testu o izolaci.
  4. Aktuálně je pro příjezd pracovníků z Ukrajiny do ČR možná cesta do ČR přes Maďarsko a Rakousko. Hlavním přechodem na maďarsko-ukrajinské hranici pro tranzit do ČR je hraniční přechod Čop/Záhony. Otevřeny jsou i další přechody, povolení k transitu není dle informace ZÚ ČR Budapešť nutné. Podmínky transitu přes Rakousko viz stránky ZÚ ČR Vídeň.
  5. S ohledem na zhoršenou epidemiologickou situaci ve třetích zemích, zejména na Ukrajině, vláda ČR v pondělí 22. června vydala opatření, kterým prodloužila platnost povolení k pobytu na území ČR na základě krátkodobých pracovních nebo sezonních víz a povolení k zaměstnání pro cizince ze třetích zemí až do 16. září 2020 – viz informace Ministerstva vnitra. Prodloužení se vztahuje jak na pracovníky, kteří do ČR přicestovali před vyhlášením nouzového stavu, tak po něm.
  6. Bylo zahájeno podávání nových žádostí na konzulátech dle aktuálních informací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
  7. Od 15. 6. 2020 je rovněž obnoveno přijímání žádostí o tzv. zaměstnanecké karty v rámci vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Blíže viz web Ministerstva průmyslu a obchodu.
  8. Od 11. 5. je obnoveno přijímání žádostí o zajištění pracovníků z Ukrajiny v rámci Programu mimořádného pracovního víza – viz odkaz Ministerstva zemědělství.
  9. Bližší informace lze získat na tel. 221 812 468, 221 812 452.

Zdroj: MZe