KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru

17/08/20
Ing. Eva Chromečková

30. 8. 2020 od 10:00 hodin do 12:00 hodin, workshop, Městský úřad, Masarykovo náměstí, zasedací místnost 2. patro, Hodonín

Motto: „Úspěšné soužití člověka s přírodou je podmíněno jejich vzájemným respektem.“

Garant akce:

Ing. Václav Hlaváček, CSc.

viceprezident Agrární komory České republiky
předseda představenstva RAK Jm kraje
Kotlářská 53, 602 00 BRNO

Přednášející:

Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel KIS Jmk a RAK Jmk

Workshop je bezplatný. Z kapacitních důvodů je přiložena návratka. Vaši účast potvrdíme obratem.

Přihlášky zasílejte do 26. 08. 2020 na e-mail kis@kisjm.cz

POZVÁNKA S PROGRAMEM Pozvanka_Rozvoj_zemedelstvi_30_8_2020_