KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z jednání představenstva AK ČR 2. září 2020

06/09/20

Druhé jednání nového představenstva AK ČR se uskutečnilo ve středu 2. září 2020

Informace z jednání představenstva AK ČR 2. září 2020

04. 09. 2020


Druhé jednání nového představenstva AK ČR se uskutečnilo ve středu 2. září 2020 v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v pražské Uhříněvsi. Jednání zahájil krátkým představením VÚŽV, v.v.i. docent Petr Homolka, který v rychlosti představil činnost a zaměření VÚŽV. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Miroslav Toman, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství Jindřich Fialka a náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Pavel Sekáč. Jednání představenstva předcházelo jednání prezidia. Ministr zemědělství Miroslav Toman a přítomni náměstci poděkovali zemědělcům za dobré zvládnutí složité situace, do které se zemědělci a potravináři dostali kvůli koronavirové pandemii, a informovali o aktuálních prioritách ministerstva, které směřují k maximální podpoře sektoru a obhájení role zemědělství ve společnosti nejen s ohledem na případné zhoršení nákazové situace a opakování problémů se zásobováním.

V tomto ohledu rezort reflektuje mediální podporu sektoru ze strany prezidenta AK ČR a členů prezídia a představenstva, které se v tuto chvíli snaží ještě více seznámit širokou veřejnost s aktuálními problémy v zemědělství a upozorňovat na strategickou roli odvětví. Ministr zemědělství Miroslav Toman ocenil také příspěvek nového vedení při jednáních s představiteli vlády, místních samospráv a zákonodárci o aktuálních prioritách a legislativě včetně rozpočtu rezortu pro rok 2021.

Mezi další témata, které diskutovalo představenstvo AK ČR a přítomní hosté, byla novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, budoucí nastavení SZP a aktuální stav vyjednávání včetně diskuze k délce přechodného období, přípravky na ochranu rostlin nejen v souvislosti s ambicemi tzv. Zelené dohody pro Evropu a aktuální komoditní problematika.

Ceny rostlinných komodit jsou momentálně stabilizované a očekává se na definitivní údaje o sklizni největších producentů a v okolních státech. U mléka očekáváme zastavení propadu ceny v souvislosti se zvýšenou poptávkou po mléku a mléčném tuku v následujících měsících.

U cen vepřového a drůbežího masa a vajec dochází k poklesu cen zemědělských výrobců, a to i přes narůstající spotřebitelské ceny. Stagnace cen byla zaznamenána také u ovoce, zeleniny a brambor z důvodů přebytku na jednotném trhu a levných dovozů z okolních států s vyšší mírou podpory producentů.

Vzhledem k blížícím termínům jednání v PSP PČR a schvalování zákonů týkajících se zemědělců a potravinářů a očekáváné redukci podpor zemědělství na národní i evropské rovině představenstvo odsouhlasilo termín demonstrace za rovné podmínky pro zemědělce v rámci celé EU, která se uskuteční dne 15. září 2020 na Malostranském náměstí. Dalším důležitým tématem byla shoda celého představenstva ve společné koordinaci propagace tuzemské produkce s Potravinářkou komorou ČR a Zemědělským svazem ČR. Za tímto účelem bylo schváleno usnesení doporučující mimořádný příspěvek na propagaci v doporučené minimální výši 10 tisíc korun na OAK, případně členské společenstvo.

Vzhledem k nejasné nákazové situaci a nepředvídatelnosti opatření jako je rušení akcí nad určitý počet osob se všichni přítomní členové představenstva jednohlasně usnesli o zrušení Agrárního plesu 2021. Ředitel úřadu Václav Suchan přítomné členy představenstva a předsedovi dozorčí rady informoval o dosavadním průběhu hospodaření AK ČR v roce 2020. Podrobnosti budou součástí zápisu.
V návaznosti na avizovanou aktualizaci složení komoditních rad a komisí v souvislosti s ustanovením nového představenstva AK ČR bylo představenstvem schváleno nové složení Komoditní rady pro vejce a drůbeží maso; Komoditní rady pro mléko a hovězí maso; Komoditní rady pro mák; Komoditní rady pro obiloviny a olejniny; dál také aktualizované složení Ekonomické komise a Myslivecké komise a obnovení činnosti komoditní rady pro obnovitelné zdroje energie. Příští jednání představenstva AK ČR je plánováno na 21. 10. do Olomouce.