KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zaměstnávání zahraničních pracovníků – náměty na další spolupráci

10/10/20

Vaše informace a podněty ke zlepšení uvítáme na e-mailové adrese dlouha@akcr.cz

Zaměstnávání zahraničních pracovníků – náměty na další spolupráci

 08. 10. 2020


Podle dostupných informací se většině českých zemědělských a potravinářských podniků podařilo na letošní sezónu zajistit pracovní síly alespoň v základním nezbytném rozsahu a zajistit potřebné práce, nicméně situace zdaleka nebyla ideální a v některých podnicích problémy se zahraničními pracovníky přetrvávají. Komplikace způsobené koronavirem byly v letošní sezóně enormní a ukázaly na řadu citlivých míst při zaměstnávání zahraničních pracovníků, zejména z Ukrajiny.

Protože, s ohledem na poslední vývoj v pandemii COVID-19, lze očekávat, že situace i v příštím roce může být obtížná, připravuje Ministerstvo zemědělství již nyní kroky nezbytné ke zvládnutí situace i v roce příštím. S ohledem na zkušenosti a praktické poznatky, které jste Vy i Vaši členové v oblasti zajišťování zahraničních pracovníků a zejména vízové agendy dosud získali, bych Vás rád, jako představitele zemědělských a potravinářských organizací, požádal o spolupráci. Konkrétně jde o:

a) sdělení aktuálních potřeb, resp. nedostatku zahraničních pracovníků u Vašich členů,
b) zkušeností Vašich členů s procesem zaměstnávání zahraničních pracovníků a
c) konkrétní návrhy na systémové či organizační změny na straně státní správy tak, abychom je mohli se zodpovědnými resorty co nejdříve diskutovat a najít řešení.

Vaše informace a podněty ke zlepšení uvítáme na e-mailové adrese dlouha@akcr.cz