KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí přes 1,4 mld. korun

12/12/20

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací. Tento týden začal s vydáváním rozhodnutí na dojnice.

SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí přes 1,4 mld. korun

 

Praha, 10. prosince 2020

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací. Tento týden začal s vydáváním rozhodnutí na dojnice. Mezi žadatele letos rozdělí přes 1,4 mld. korun.

Chov dojných krav spadá pod dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta se zaměřuje na citlivé sektory, které se potýkají s nějakými obtížemi. Jsou ale zároveň důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. O Podporu na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka si letos požádalo 1 786 žadatelů. Výše letošní sazby je 4 012,83 korun na VDJ, loni dostali zemědělci o něco méně – 3 730,40.

Pro výplatu uvedené podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést prostřednictvím Portálu farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

SZIF letos zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta.

Žadatelé o přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq. V případě dotazů je možné se obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo také zaslat otázky e-mailem info@szif.cz.

Lenka Rezková                                  tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.