KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 – DP 8.F., 10.D.

16/01/21

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 – DP 8.F., 10.D.

 15. 01. 2021


Část B Dotační programy
Dotační program 8.F. Nákazový fond
8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti
8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti
str. 67, bod 5 Výše dotace, poslední odstavec

původní text:
Na základě Žádosti o dotaci bude v rámci dotačního podprogramu 8.F.d. žadateli poskytnuta záloha ve výši 500 Kč na jedno ustájovací místo uvedené v této Žádosti v souladu s Ozdravovacím programem.

se mění takto:
Na základě Žádosti o dotaci bude v rámci dotačního podprogramu 8.F.d. žadateli poskytnuta záloha ve výši 700 Kč na jedno ustájovací místo uvedené v této Žádosti v souladu s Ozdravovacím programem.

 

Dotační program 10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací
str. 131, bod 2 Předmět dotace, písm. a) mezinárodní nevládní organizace – změna názvu organizace
původní text:
IFOAM EU Group

se mění takto:
IFOAM Organics Europe

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

 

V Praze dne 14. ledna 2021

 

Mgr. Jan Sixta, v.r.
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství
 Ing. Jindřich Fialka, v.r.
náměstek pro řízení Sekce
zemědělství a potravinářství