KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Otevřený dopis zástupcům obchodních řetězců, které v České republice prodávají potraviny

01/02/21

Otevřený dopis zástupcům obchodních řetězců.

Otevřený dopis zástupcům obchodních řetězců, které v České republice prodávají potraviny

 

V Praze dne 29. 1. 2021
Č. j.: 10/2021

Vážení zástupci obchodních řetězců,

jak jistě víte, ve středu 20. ledna 2021 projednala a schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky novelu Zákona o potravinách a tabákových výrobcích, včetně pozměňovacího návrhu, který od příštího roku potenciálně zavádí povinný minimální podíl zboží z tzv. krátkého dodavatelského řetězce (tedy potravin lokálních). Tento povinný podíl se přitom nevztahuje na veškerý sortiment a má se vypočítat podle váženého průměru vybraných (cca 130) základních položek.

Média v posledních dnech zveřejnila celou řadu reakcí nezávislých komentátorů, zástupců obchodu i některých potenciálních dodavatelů. Nehledě na skutečnost, že řada z nich si zmíněný pozměňovací návrh ani nepřečetla a argumentovala například nemožností dodávek v položkách, které zákon nevyjmenovává, nás překvapila vyjádření prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu (dále jen SOCR), a to i vzhledem k obrovskému mediálnímu prostoru, který dostává. Prezident SOCR deklaruje, že je Vaším zástupcem. Podle jeho názoru, který opakovaně prezentuje ve sdělovacích prostředcích, není možné, aby obchodní řetězce povinný podíl naplnily.

Zároveň však vnímáme, že Vaše společnosti v propagačních materiálech, sloganech, reklamách a při dalších příležitostech uvádějí, že již nyní prodávají velký podíl českých výrobků. V mnoha případech Vámi uváděný podíl českých (nikoliv jen lokálních) potravin přesahuje 60 % z celkového objemu prodeje potravin. Z toho máme jako nevládní organizace zastupující české zemědělce velkou radost a věříme, že se tento podíl bude do budoucna i na základě rostoucí preference spotřebitelů, kteří si oblíbili kvalitu českých potravin, zvyšovat.

V rozporu s Vašimi vyjádřeními a preferencí spotřebitelů dále prezident SOCR tvrdí, že české potraviny jsou méně kvalitní a drahé. Co se týče kvality, dovolujeme si připomenout skutečnost, že české potraviny jsou pod přísným dohledem, neznají tzv. “dvojí kvalitu” a na rozdíl od zahraniční produkce se jim vyhýbají potravinové skandály. V otázce ceny bychom Vás rádi požádali o zveřejnění statistiky nákupních (dodavatelských cen) českých potravin v porovnání s koncovou cenou pro spotřebitele. Dodavatelé totiž koncové ceny skutečně neurčují, ani se na koncové ceně výrazně nepodílejí, což je skutečnost, která není veřejnosti běžně známá. Budeme rádi, když ji pomůžete uvést na pravou míru.

 

Vážení zástupci obchodních řetězců, rádi bychom věděli, která sdělení jsou podle Vás pravdivá (tedy zda chcete prodávat české potraviny, nebo ne, a zda jsou české potraviny podle vás nekvalitní a drahé a zda toto tvrzení můžete potvrdit). Jestliže si stejně jako my myslíte, že v České republice by měl spotřebitel dostat kvalitní české potraviny za dostupné ceny, považujeme za důležité, abyste se tedy od výroků pana prezidenta SOCR distancovali.

Děkujeme předem za Vaši odpověď.

Jsme s pozdravem.

Ing. Jan Doležal v. r.
prezident Agrární komory České republiky
 Ing. Martin Pýcha v. r.
předseda Zemědělského svazu České republiky