KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Programy ekonomické migrace: Lhůty pro vyřízení žádostí zahraničních pracovníků

03/02/21

Agrární komora ČR je garantem Programů ekonomické migrace .

Programy ekonomické migrace: Lhůty pro vyřízení žádostí zahraničních pracovníků

  02. 02. 2021


Agrární komora ČR je garantem Programů ekonomické migrace – Kvalifikovaný zaměstnanec a Mimořádné pracovní vízum. Jako taková je žadateli a tuzemskými zaměstnavateli často dotazována na stav vyřizování jednotlivých žádostí a jejich časový výhled.
Odkaz na registr Ministerstva vnitra ČR (MVČR) neposkytuje dostatečnou informaci (většinou registr k žádosti generuje ohlášku „zpracovává se“). Jelikož jsou tyto informace zejména pro tuzemské zaměstnavatele velmi důležité, požádala Lesnicko – dřevařská komora České republiky MVČR o sdělení standardních lhůt pro vyřizování žádostí.

Odpověď MVČR v této věci přinášíme zde níže doslovně.

„Upřesnit časové výhledy nelze, ani se nedá tímto řídit a nedá se to předvídat, neboť v praxi se může stát, že někomu je žádost rozhodnuta za 30 dnů, někomu za 60 a jinému za 80, vždy záleží na každé žádosti individuálně. Jediným měřítkem je zákonná lhůta v případě, že není řízení nijak přerušováno, není prováděn výslech, apod. Zde se naráží na problém, kdy si zaměstnavatele mylně myslí, že zákonná lhůta u mimořádného pracovního víza je 60 dnů, čemuž tak není, neboť je 90 dnů a stává se nám v poslední době, že nám píši firmy i garanti, že uplynula zákonná lhůta a po zjištění v systémech vidíme, že tomu tak není, neboť např. řízení běží 65 dnů, ale to není po zákonné době. Sezónní vízum a zaměstnanecká karta má lhůtu 60 dnů, mimořádné pracovní vízum má lhůtu 90 dnů. Náběr žádostí na zastupitelských úřadech v případě vládních programů probíhá zcela standardně, avšak i naše pracoviště jsou postihována dopady kovidu, jako je nemocenská, ošetřování členů rodiny, karantény apod., tak se pracovníci snaží, co se dá a programové žádosti jsou prioritní pro zpracování.“

Zdroj: LDK ČR, MV ČR