KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

VÝZNAM AGROTECHNIKY V INTEGROVANÉ OCHRANĚ ROSTLIN – webinář

19/02/21

Navazujeme tak na cyklus přednášek o integrované ochraně rostlin z předchozích let.

VÝZNAM AGROTECHNIKY V INTEGROVANÉ OCHRANĚ ROSTLIN – webinář

  18. 02. 2021


Datum:     24.2.2021  9:00 – 12:15, Vaši účast je potřeba potvrdit na email eventy@ukzuz.cz nejlépe do 23.2.2021.
Místo konání:     online prostřednictvím platformy Microsoft Teams
Organizátor:     Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontakt:     Mgr. Petra Hrabčáková, Ph.D., tel. 543 548 368, mob. 734 427 619, petra.hrabcakova@ukzuz.cz 
Tématické zaměření akce:     Vzdělávací akce (webináře, konference, kurzy, přednášky atd.)
Cílová skupina:     Agronomové, poradci v rostlinné výrobě, poradci v rostlinolékařství, zemědělci
Kategorie:     Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Zveme Vás na webinář zaměřený na význam agrotechniky v integrované ochraně rostlin dne 24. 2. 2021

Navazujeme tak na cyklus přednášek o integrované ochraně rostlin z předchozích let.

Letos je naším cílem představit zemědělské praxi, ale i veřejnosti, rozdílné přístupy k agrotechnice z méně diskutovaného pohledu integrované ochrany.

Předběžný program přednášek

  • Vliv různého zpracování půdy a způsobu pěstování polních plodin na početnost škůdců a užitečného hmyzu
  • Vliv agrotechnických opatření na změny zaplevelení
  • Optimalizace výběru vhodného zpracování půdy a volby agrotechnické lhůty pro setí, precizní zemědělství
  • Otázka vlivu agrotechniky na další škodlivé organismy
  • Fungování agrotechnických zásahů v praxi
  • a další
  • Informace k organizaci webináře a finální program brzy zveřejníme.

uvítáme když připojíte i Váš dotaz k tématu. Těšíme se na online setkání!

Předběžný program  (PDF, 1 MB)