KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 19. 3. 2021

20/03/21

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 19. 3. 2021

 

19.3.2021

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

1. Od 19. 3. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 3. 2021.

2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19., a cizincům, kteří mají v těchto zemích přechodný nebo trvalý pobyt, je vstup do ČR umožněn pouze za podmínky, že mají:

  •  povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
  • jsou držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,
  • jsou držiteli krátkodobého víza vydaného Českou republikou po 11. květnu 2020.

3. Pro zahraniční pracovníky, kteří v období 14 dnů před vstupem do ČR pobývali na území států, které nejsou na seznamu států s nízkým rizikem onemocnění COVID-19 (viz tzv. Semafor), platí povinnost nahlásit tuto skutečnost před vstupem příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím elektronického Příjezdového formuláře a předložit na vyžádání doklad o jeho vyplnění při hraniční nebo pobytové kontrole. Od 5. 2. 2021 je nově stanoveno rozdělení zemí podle rizika do čtyř skupin včetně nízkorizikových (dle průběžně aktualizovaného sdělení Ministerstva zdravotnictví) s odstupňovanými všeobecně platnými pravidly pro vstup ze zemí:

  • se středním rizikem: před vstupem do ČR podstoupit antigenní test provedený nejvýše 24 hodin před cestou nebo PCR test, provedený nejdéle 72 hodin před započetím cesty.
  • vysokým rizikem: před vstupem do ČR podstoupit antigenní test provedený nejvýše 24 hodin před cestou nebo PCR test, provedený nejdéle 72 hodin pře započetím cesty. Následně podstoupit druhý PCR test provedený v ČR provedený do 5. dne od příjezdu. Do té doby (negativní výsledek druhého testu) je nutná samoizolace.
  • s velmi vysokým rizikem: před vstupem do ČR podstoupit první PCR test, provedený nejdéle 72 hodin pře započetím cesty. Následně podstoupit druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu. Do té doby (negativní výsledek druhého testu) je nutná samoizolace.

Tato vstupní opatření neplatí pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR vydaných ČR za určitých podmínek vážících se k prodělání onemocnění a blíže specifikovaných v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví z 15. 3. 2021 (bod I.5 písm. h). Možný vzor lékařského potvrzení je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Všechny osoby vstupující z těchto zemí musí také v rámci výjimek ze zákazu volného pohybu po 14 dnů od vstupu do ČR nosit respirátory bez výdechového ventilu, či obdobný prostředek, s parametry odpovídajícím normám od úrovně FFP2, KN 95 apod.

Nově jsou výsledky testů spárovány s Příjezdovým formulářem, není tedy nutné je hlásit krajské hygienické stanici. Nicméně v případě osob hlásících vstup ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem krajská hygienická stanice rozhodne o příslušných opatřeních na ochranu veřejného zdraví, v případě pozitivního druhého testu o izolaci. Podmínkou vstupu těchto zahraničních pracovníků do provozu nebo na pracoviště je negativní výsledek RT-PCR testu provedeného v ČR. U pracovníků ze zemí s velmi vysokým rizikem tedy nejdříve 5 dnů od příjezdu do ČR.

4. Informace o podávání žádostí na jednotlivých konzulátech lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

5. Od 15. 6. 2020 je rovněž obnoveno přijímání žádostí o tzv. zaměstnanecké karty v rámci vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Blíže viz web MPO.

6. Od 11. 5. 2020 je obnoveno přijímání žádostí o zajištění pracovníků z Ukrajiny v rámci Programu mimořádného pracovního víza – viz odkaz Ministerstva zemědělství.

Bližší informace lze získat na tel. 221 812 468, 221 814 537, 221 812 452.