KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pro zemědělce a potravináře je připravena další pomoc. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo druhou výzvu programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

11/03/21

Podpora má pomoci subjektům dodávajícím potraviny do stravovacích služeb, u nichž došlo k poklesu příjmů o více než 25 %.

Pro zemědělce a potravináře je připravena další pomoc. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo druhou výzvu programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

 

10.3.2021 – Tisková zpráva

Dnes, 10. března 2021, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (MZe) na svých stránkách Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ. Podpora má pomoci subjektům dodávajícím potraviny do stravovacích služeb, u nichž došlo k poklesu příjmů o více než 25 %.

„Kvůli pandemii je ohroženo mnoho zemědělských podnikatelů, kteří dodávají svou produkci přímo do gastronomie. Jde zejména o pekárny, výrobce piva a vína nebo prvovýrobce
a zpracovatele brambor. U aktuální druhé výzvy programu se bude u poklesu příjmů posuzovat kratší rozhodné období. To pomůže, aby na podporu dosáhlo více podniků,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Za rozhodné se považuje období od 1. prosince 2020 až do 28. února 2021. Dotační program tak navazuje na podporu za předchozí období.

Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až
200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Celková výše podpory nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.

Příjem žádostí bude probíhat od 15. března do 30. dubna 2021. Text Zásad včetně podrobného návodu na podání žádosti o podporu jsou k dispozici zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/.  

 

Vojtěch Bílý   tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství