KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upozornění pro chovatele ovcí a koz – upřesnění k odsunu na dočasné hospodářství

26/04/21

Odsun na dočasné hospodářství bude od 30.4.2021 možný pouze pro fyzické osoby s platným občanským průkazem.

Upozornění pro chovatele ovcí a koz – upřesnění k odsunu na dočasné hospodářství

 

22.4.2021

Odsun na dočasné hospodářství bude od 30.4.2021 možný pouze pro fyzické osoby s platným občanským průkazem.

Místo původního vyplnění rodného čísla, trvalé adresy, adresy dočasného hospodářství chovatele na jehož dočasné hospodářství bylo zvíře přemístěno, se bude vyplňovat číslo OP, jméno a příjmení. Adresa dočasného hospodářství kam bylo zvíře přemístěno se vyplňuje pouze v případě, kdy se liší od adresy trvalého pobytu uvedené v OP. Pokud nebude uvedené číslo OP nalezeno v registru obyvatel, bude odsun zvířat z hospodářství odmítnut. Tato změna je v souladu se zněním vyhlášky č 136/2004 Sb.