KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso – pro získání „osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso“

25/05/21

Účelem tohoto kurzu je proškolit chovatele drůbeže podle požadavků zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat.

Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso – pro získání „osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso“

  24. 05. 2021


Českomoravská drůbežářská unie z.s. (schválené školící pracoviště)
vás zve na Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso – pro získání „osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso“, který je určen pro osoby zodpovědné za kuřata.

Kurz se bude konat dne dne 22. června 2021 od 8.00 hodin, online přes platformu MS Teams, odkaz bude zaslán přihlášeným účastníkům kurzu.

Podle § 12d) odst. 7 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, musí chovatel v chovech kuřat nad 500 ks zajistit, aby za každý chov kuřat chovaných na maso byla stanovena osoba odborně způsobilá k péči o kuřata chovaná na maso, která má osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso.

PROGRAM:
8.00 – 8.55     Prezence – přihlášení a ověření účastníků zaslaným kódem

8.55 – 9.00     Zahájení – (Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D.)

9.00 – 9.45     Praktické aspekty šetrného zacházení s kuřaty chovanými na  maso (Ing. Lubor Skalka)

9.45 – 10.30   Právní předpisy upravující ochranu a chov kuřat chovaných na maso (JUDr. Jana Traplová)

10.30 – 10.45  Přestávka

10.45 – 11.30  Rozpoznání zdravého šetrného zacházení s kuřaty chovanými na maso a jeho onemocnění, poskytování první pomoci kuřatům chovaným na maso (MVDr. Jiří Dousek, Ph.D.)

11.30 – 12.15  Péče o kuřata chovaná na maso v mimořádných situacích, utrácení a porážka v mimořádných situacích. Praktické aspekty šetrného zacházení s kuřaty chovanými na maso při jejich chytání, nakládání a přepravě (MVDr. Jiří Dousek, Ph.D.)

12.15 – 12.45      Přestávka na oběd

12.45 -13.30        Preventivní opatření pro biologickou bezpečnost (MVDr. Jiří Kruml)

13.30  –  14.00     Fyziologické vlastnosti, zejména potřeby krmení a pití, chování zvířat a pojem stresu  Welfare ve výkrmu brojlerových kuřat (Prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.)

14.00 – 14.30      Welfare ve výkrmu brojlerových kuřat Prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

14.30 – 15.15    Vedení doprovodné evidence a dokumentace u kuřat chovaných na maso (Ing. Vlastislav Machander, Ph.D.)

15.15    Závěrečná diskuze

Účelem tohoto kurzu je proškolit chovatele drůbeže podle požadavků zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat  proti týrání ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů a získat tak „osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso“, které bude následně vydáno MZe a rozesíláno poštou školícím střediskem.

Upozornění: Pořadí přednášek může být změněno. 

Svou účast na kurzu potvrďte u Ing. Gabriely Dlouhé na e-mailové adrese  gabriela.dlouha@cmdu.cz

V přihlášce je nutné vyplnit údaje v následující tabulce a přihlášku poslat vyplněnou na e-mail gabriela.dlouha@cmdu.cz

Cena: pro členy ČMDU zdarma
Cena: 1 500 Kč

Přihláška na – Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso – 20. 6. 2021

Titul  – jméno –  příjmení
Datum narození
Místo narození
Adresa trvalého bydliště
Společnost a fakturační údaje
Telefon
e-mail

Těšíme se na setkání s Vámi

Za pořadatele

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D.