KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice nadále klesá

22/06/21

Ve srovnání se zeměmi EU patří i tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin k nízkým.

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice nadále klesá

  21. 06. 2021


16.6.2021 – Tisková zpráva

Ze statistických údajů vyplývá, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky klesá. Ve srovnání se zeměmi EU patří i tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin k nízkým.

ÚKZÚZ ve spolupráci s Českým statistickým úřadem shromažďuje a zveřejňuje data o množství účinných látek, obsažených v přípravcích na ochranu rostlin, které byly uvedeny na trh v České republice.

Eviduje i celkové množství pesticidních účinných látek použitých v ČR podle jednotlivých skupin plodin a druhů účinných látek a rovněž i celkový objem spotřeby přípravků na ochranu rostlin rozdělený podle skupin přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin.

„Ve srovnání s rokem 2019 poklesla vloni celková spotřeba přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin na zemědělské půdě přibližně o 450 tisíc kilogramů. Za posledních deset let se spotřeba účinných látek snížila celkově o 32 procent,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

K meziročnímu kolísání spotřeby přípravků pravidelně přispívá i intenzita výskytu škodlivých organismů, zejména v závislosti na ročníku a celkovém vývoji klimatu.

Pokles je patrný téměř u všech skupin přípravků na ochranu rostlin, výjimku tvoří moluskocidy a rodenticidy. Zvýšená spotřeba moluskocidů je zapříčiněna deštivějším počasím, kdy za rok 2020 napršelo v ČR 766 milimetrů srážek, což je nejvíce za posledních 10 let.

V roce 2020 pokračovala silná gradace hraboše polního. Tento fakt byl důvodem dalšího nárůstu spotřeby přípravků na ochranu rostlin v kategorii rodenticidů, které se používají k hubení hrabošů. Rodenticidy se však na celkové spotřebě podílely pouze cca 5,4 %.

Průběh počasí také ovlivnil kategorii spotřeby fungicidů a herbicidů. Průběh jara 2020 byl suchý a nepřispíval k rozvoji houbových patogenů obecně všech plodin, s čímž byla následně spojená i nižší úroveň fungicidní ochrany.

Spotřeba herbicidů zaznamenala také meziroční pokles. Za sníženou spotřebou spíše stála nižší spotřeba herbicidů z praktických důvodů (díky účinné ochraně provedené na podzim 2019, nebyla potřeba ošetřovat na jaře 2020).

Co se týče spotřeby přípravků na bází insekticidních účinných látek, spotřeba klesla především z důvodu zákazu účinných látek chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl v roce 2020, jedné z nejpoužívanějších skupin v ochraně proti hmyzím škůdcům řepky a proti virovým přenašečům v porostech obilnin.

Za období 2011-2020 došlo ve spotřebě účinných látek k poklesu o cca 32 %.

V případě údajů o objemu účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin, uváděných na trh v období 2018–2020 budou data známa koncem letošního roku.

Ivana Kršková, tisková mluvčí