KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele DP 19.B. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ

01/07/21

Formulář bude žadatelům dostupný od 1. července 2021. Ukončení příjmu žádosti o dotaci je 31. července 2021.

Informace pro žadatele DP 19.B. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ

 

V Praze dne 30. června 2021

Počínaje 1. červencem 2021 bude prostřednictvím Portálu farmáře SZIF možné podat žádost o dotaci na dotační program Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ.

Formulář bude žadatelům dostupný od 1. července 2021. Ukončení příjmu žádosti o dotaci je 31. července 2021. Žádost se podává za každý dotační podprogram zvlášť. Příslušné Zásady i příručku týkající se podání žádosti o dotaci dotačního programu 19.B.a. nalezne žadatel na webových stránkách SZIF v sekci Národní dotace u příslušného dotačního programu ve složce ke stažení. Žadatelům doporučujeme se s příručkou k podání žádosti o dotaci seznámit.

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-19b

Dovolujeme si upozornit, že pro splnění motivačního účinku je v souladu s Agri pokyny nezbytné podat jako první žádost o dotaci na SZIF prostřednictvím Portálu farmáře a až poté podat žádost o certifikaci.