KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Stabilita produkce brambor postupy šetrnými k životnímu prostředí a hospodaření s vodou v půdě – Havlíčkova Borová

22/07/21

Vstup na seminář zdarma. Je třeba respektovat platná proticovidová opatření.

Stabilita produkce brambor postupy šetrnými k životnímu prostředí a hospodaření s vodou v půdě – Havlíčkova Borová

 21. 07. 2021


Pozvánka na bramborářský seminář konaný dne 29. července 2021 v Havlíčkově Borové, zem. a. s., Pivovarská 162, 582 23 Havlíčkova Borová

Program: 9,00 – 12,00 hod.

8,30 – 9,00 Prezence – středisko Havlíčkova Borová – bramborárna

1. Zahájení – Ing. Aleš Málek, předseda, Havlíčkova Borová, zemědělská a.s.
2. Organizace pokusů v letošním roce – pan Jiří Zvolánek, Havlíčkova Borová, zemědělská a.s.
3. Současná situace v bramborářství, režim jakosti Q CZ, organizace producentů a další aktivity ČBS – Ing. Josef Králíček, Český bramborářský svaz
4. Aktuální informace k přípravám nové SZP – Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR
5. Inovace půdoochranných opatření při pěstování brambor – Ing. Pavel Růžek, CSc., VÚRV Praha – Ruzyně
6. Současný stav a ochrana porostů brambor – Ing. Ervín Hausvater, CSc., VÚB Havlíčkův Brod
7. Dynamika tvorby hlíz – výsledky zkoušek ÚKZÚZ – Ing. Václav Čermák, ÚKZÚZ
8. Diskuse, oběd
9. Odpoledne – prohlídka maloparcelkových pokusů brambor


Vstup na seminář zdarma. Je třeba respektovat platná proticovidová opatření.
Akce je pořádána ve spolupráci Agrární komory České republiky, Českého bramborářského svazu a Havlíčkovy Borové, zemědělské a. s.
Tel.: 569 466 243, E-mail: cbshb@cbshb.cz.


Spolufinancováno v rámci projektu reg. č. 20/009/0121e/631/000001.

„Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“.


Pozvánka ke stažení