KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele dotačního programu 2.A. k příjmu žádosti o dotaci pro rok 2022

07/08/21

Podání žádosti (motivačního formuláře) pro rok 2022 probíhá elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.

Informace pro žadatele dotačního programu 2.A. k příjmu žádosti o dotaci pro rok 2022

 

V Praze dne 4. srpna 2021

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o možnosti podání žádostí na dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat pro rok 2022.
Podání žádosti (motivačního formuláře) pro rok 2022 probíhá elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.

Příručku pro podání žádosti naleznete na webových stránkách Fondu u dotačního programu 2.A. v části Ke stažení > Příručky zde.
Žadatel podává žádost o dotaci na každý předmět dotace zvlášť. Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace. Povinnou přílohou k 1. žádosti pro rok 2022 je Oprávnění nebo pověření k výkonu činnosti, popř. doklad o uznání chovatelského sdružení podle § 3 a 5 zákona č. 154/2000 Sb., či chovatelského podniku prasat.

 

Celá informace ke stažení