KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Prezentace ze semináře „Jak získat zahraniční pracovníky do českého zemědělství, potravinářství a lesnictví“

20/09/21

Prezentace z uskutečněné akce

Prezentace ze semináře „Jak získat zahraniční pracovníky do českého zemědělství, potravinářství a lesnictví“

  17. 09. 2021


V rámci 47. ročníku výstavy Země živitelka uspořádalo Ministerstvo zemědělství dne 27. srpna 2021 seminář zaměřený na možnosti, které mají čeští podnikatelé v zemědělství, potravinářství a lesnictví k dispozici při zaměstnávání pracovníků z ciziny.

Ministerstvo zemědělství uspořádalo seminář v návaznosti na chronický nedostatek pracovních sil v zemědělství, potravinářství a lesnictví, pro které se stále nedaří zajistit pracovníky na tuzemském pracovním trhu.

První vystoupení dalo přítomným firmám přehled všech existujících možností zaměstnávání zahraničních pracovníků ve výše uvedených sektorech hospodářství s důrazem na dlouhodobé pobytové tituly, které jednak přispívají k větší personální stabilizaci firem a jsou podporovány vládou.

Ve druhém vystoupení se zaměřil představitel garanta programů řízené ekonomické migrace, prostřednictvím kterého je podáváno nejvíce žádostí (AK ČR), na detailní postupy jak v rámci těchto programů (Mimořádné pracovní vízum, Kvalifikovaný zaměstnanec) při podávání žádostí o zahraničního pracovníka postupovat.

V rámci diskuze zástupci Ministerstva zemědělství a Agrární komory reagovali na konkrétní dotazy účastníků semináře.

Prezentace z uskutečněné akce:

Možnosti zaměstnávání zahraničních pracovníků (MZe) (PDF, 2 MB)
Zaměstnávání zahraničních pracovníků – role garanta (AK ČR) (PDF, 1 MB)