KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Čeští zákazníci si zaslouží české kvalitní potraviny

11/10/21

Agrární komora ČR provedla nedávno průzkum v rámci své členské základny, podle kterého se s nespravedlivými praktikami ze strany obchodů setkala většina respondentů.

Čeští zákazníci si zaslouží české kvalitní potraviny


Tisková zpráva 7. 10. 2021

Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR a Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, které zastupují většinu zemědělských prvovýrobců v Česku, se obrátily na obchodní řetězce s žádostí o jednání. Chtěly společně hledat cestu, jak zajistit českým spotřebitelům české potraviny, které jsou kvalitní, za dostupné ceny a kamiony je nepřevážejí na dlouhé vzdálenosti. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, který zastupuje obchodní řetězce a na který některé odkazovaly, tuto nabídku odmítl.

„Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR a Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků iniciovaly jednání o dodavatelsko-odběratelských vztazích mezi českými zemědělskými prvovýrobci jakožto dodavateli kvalitních domácích potravin do českých obchodů. Jednaly tak v zájmu českých spotřebitelů, kteří si zaslouží mít k dispozici pestrou nabídku potravin z naší země. Bez českých zemědělců nebudou k dostání české potraviny, proto chceme férové obchodní podmínky. Tato nabídka jednání byla učiněna s respektem k volnému trhu a pravidlům hospodářské soutěže. Jednoznačně nebyla cílem jednání snaha o koordinaci cenové politiky,” řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Vyjmenované zemědělské organizace se obrátily na zahraniční majitele obchodních řetězců ve dvou dopisech v květnu a červnu letošního roku. Odpověděly jen některé řetězce a odkazovaly na své české pobočky, které zastupuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Agrární komora ČR proto oslovila prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzu s nabídkou k jednání. Prezident SOCR ČR se nejdříve omluvil a na další výzvu ohledně náhradního termínu reagoval po třech týdnech až po několika urgencích ze strany Agrární komory ČR.

„Toto nepovažujeme za důstojné jednání a vzájemné férové zacházení mezi obchodními partnery, které proklamují velké obchodní řetězce i Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle ohlasů z naší členské základny se svými dodavateli nejednají, ale místo toho si diktují neférové podmínky. Vzhledem k obrovské tržní síle těchto řetězců – 11 obchodní řetězců ovládá 75 procent tuzemského maloobchodního trhu – tahají při jednáních s nimi čeští zemědělci takzvaně za kratší konec provazu,” dodal Doležal.

Agrární komora ČR provedla nedávno průzkum v rámci své členské základny, podle kterého se s nespravedlivými praktikami ze strany obchodů setkala většina respondentů. Jedná se například o odběr zboží za podnákladové ceny ve vazbě na zneužití výsadního tržního postavení, nutnost podílet se peněžně na slevové akci obchodu, příspěvek na propagaci, nutnost odebrat si zpět zboží, které obchod neprodal nebo nedodržení lhůty pro fakturaci. „Přístup velkých obchodů ohrožuje budoucnost českého zemědělství, a tím i přístup českých spotřebitelů k domácím potravinám, které jsou kvalitní, za dostupné ceny a kamiony je nepřevážejí na dlouhé vzdálenosti,” sdělil prezident Agrární komory ČR. Tyto praktiky by mohla do budoucna řešit novela zákona o významné tržní síle, do kterého má být převedena evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nabídl Agrární komoře ČR, Zemědělskému svazu ČR a Iniciativě zemědělských a potravinářských podniků dialog v souvislosti s výše uvedenou problematikou, v němž lze osvětlit mantinely soutěžního práva na straně jedné a možnosti působnosti úřadu na druhé straně. Zemědělské organizace chtějí této nabídky využít, aby bylo jejich chování i nadále v mezích zákona.

Kontakt pro média:
Agrární komora ČR
tisková mluvčí Barbora Pánková
tiskove@akcr.cz, pankova@akcr.cz
tel. 721 306 431

Zemědělský svaz ČR
tiskový mluvčí Vladimír Pícha
picha@zscr.cz
tel. 603 532 136