KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nová povinnost pro cizince – adaptačně-integrační kurzy

15/10/21

Záměrem kurzu je zlepšit orientaci cizinců v české společnosti

Nová povinnost pro cizince – adaptačně-integrační kurzy

  11. 10. 2021


Integrační centrum Praha, o.p.s. (“ICP”), je jedním z oficiálních center na podporu integrace cizinců, konkrétně pro region Praha. Poskytuje různé služby směřující k lepší integraci cizinců a organizuje i uvedené kurzy (tzv. AIK).

Zaměstnavatelé zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec se zavazují ke spolupráci s centry a k poskytování součinnosti při plnění povinnosti cizince absolvovat AIK v příslušných čestných prohlášeních. S vědomím Ministerstva průmyslu a obchodu si Vás proto dovoluji požádat o šíření povědomí o možnosti absolvovat AIK v ICP mezi zaměstnavatele cizinců ze třetích zemí zařazených do programu Kvalifikovaný zaměstnanec. Rovněž tak i mezi zájemce o účast v programu. Rovněž bych velmi uvítal, pokud by bylo možné ICP zprostředkovat přímo kontakt s těmito subjekty, aby bylo možné lépe oslovit přímo zaměstnance-cizince.

S ohledem na zákonnou lhůtu 1 roku, kterou cizinci mají, nyní usilujeme o výraznější propagaci této možnosti. Cílem je prevence toho, aby se cizinci dostávali do problémů kvůli spáchání přestupku spojeného s pokutou a majícího posléze možný vliv mj. i na jejich zaměstnání.

Záměrem kurzu je zlepšit orientaci cizinců v české společnosti – jejích normách a institucích a v důsledku posílit jejich samostatnost. Toto nabytí nových kompetencí může být výrazným benefitem i pro zaměstnavatele.

Existuje i možnost uspořádat tzv. kurz neurčený pro veřejnost na základě žádosti právnické osoby. Zde je možné najít bližší informace: https://www.vitejtevcr.cz/cs/o-kurzech/pro-pravnicke-osoby. Výhodou může být mj. to, že zaměstnanci nebudou muset trávit tolik času mimo pracoviště. AIK je možné uspořádat i v sobotu.

Tým AIK v ICP může cizincům i právnickým osobám pomoci: identifikovat, zda cizinci povinnost absolvovat kurz mají či nemají, s registrací do informačního systému FRS či registrací na konkrétní kurzy.

Kontaktní údaje jsou tyto:
E-mail: aik@icpraha.com
Tel.: +420 253 253 984
Web: aik.icpraha.com