KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Projekt Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

23/10/21

Žádosti o mimořádné pracovní vízum lze podávat až do konce roku 2022, takže tímto produktem lze pokrýt i sezonu roku 2023.

Projekt Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

 19. 10. 2021


S končící sezónou a se zahájením příprav na novou sezonu připomínáme pobytový a pracovní titul mimořádného pracovního víza, pro jehož administraci realizuje již skoro dva roky Ministerstvo zemědělství Projekt Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.

Řada podniků, které tento produkt vytvořený výhradně pro potřeby zemědělských, potravinářských a lesnických firem využily v letošním roce, s ním byla spokojena a roční víza pro ně byla přínosem. Jedná se o produkt, který pozitivně přispívá k větší dlouhodobé personální stabilizaci, zejména u pracovníků, kteří se českým podnikatelům osvědčili. Zájem o mimořádné pracovní vízum se průběžně u zaměstnavatelů zvyšuje, nicméně v míře využití jeho kvóty stále existují značné rezervy a aktuálně bylo podáno pouze asi 700 žádostí z celkové kapacity 1.500 žádostí/rok.

V roce 2022 se bude rozhodovat o případném prodloužení platnosti Programu na další léta a míra jeho využití bude jedním z klíčových ukazatelů při rozhodování o jeho případném pokračování nebo ukončení.

V době, kdy se zemědělské, potravinářské a lesnické firmy začínají připravovat na novou sezonu, žádá MZe o co nejširší propagaci uvedeného programu mezi členy. Jak zaznělo na všech webinářích a seminářích věnovaných projektu mimořádného pracovního víza, je při žádostech o mimořádná pracovní víza počítat s procedurálními lhůtami, které jejich vyřizování vyžaduje.

Závěrem bych chtěl potvrdit, že podle podmínek příslušného nařízení vlády lze žádosti o mimořádné pracovní vízum podávat až do konce roku 2022, takže tímto produktem lze pokrýt i sezonu roku 2023.

V případě potřeby, neváhejte kontaktovat mě nebo tým náměstka ministra Ing. Šíra.

Ing. Jiří Šír
náměstek ministra
Sekce EU a zahraničních vztahů

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 812 474
www.eagri.cz