KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Webinář: PROBIOTIKA JAKO ALTERNATIVA ANTIBIOTIK V PRODUKCI DRŮBEŽE

15/10/21

Webinář je pořádán za podpory MZe ČR při ČTPZ a přináší poznatky vzniklé v souvislosti s řešením projektu NAZV QK1810462.

Webinář: PROBIOTIKA JAKO ALTERNATIVA ANTIBIOTIK V PRODUKCI DRŮBEŽE


Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha, Mendelovou univerzitou Brno a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na WEBINÁŘ.

Termín a místo konání: 21. 10. 2021; od 13.00 hod. do 15:00, vysíláno on-line z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Registrovat na webinář se můžete NA ADRESE: vf-registrace@vri.cz, poté obdržíte odkaz na on-line platformu.

PROGRAM:

  • Komplexní pohled na komplexní problém aneb napomůže celogenomové sekvenování řešit koliinfekce v chovech drůbeže? – MVDr. Aneta Papoušková (VETUNI Brno)
  • Srovnání střevní mikroflóry nosnic z komerční produkce a od malochovatelů. – Mgr. Magadaléna Crhánová, Ph.D. (VÚVeL Brno)
  • Porovnání střevní mikroflóry kuřat, prasat a lidí jako nástroj pro selekci a přípravu nové generace hostitel-specifických probiotik. – MVDr. Jiří Volf, Ph.D. (VÚVeL Brno)
  • Laktobacily jako probiotika nejen pro drůbež. – Mgr. Tereza Kubasová, Ph.D. (VÚVeL Brno)
  • Aktuální poznatky a shrnutí současného stavu poznání o funkci střevní mikroflóry a možnostech vývoje nových typů probiotik pro drůbež. – doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. (VÚVeL Brno)

Kontakt: Tel.: 773 756 631

Webinář je pořádán za podpory MZe ČR při ČTPZ a přináší poznatky vzniklé v souvislosti s řešením projektu NAZV QK1810462.

Pozvánka ke stažení